Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) saopštila je danas da je 16. aprila u Beogradu preminuo redovni član SANU Zoran Maksimović u 93. godini.


Maksimović je bio redovni profesor Rudarsko - geološkog fakulteta u Beogradu i član Odeljenja prirodno - matematičkih nauka i Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke SANU.


Kako se navodi u saopštenju, bio je i član Predsedništva SANU i Izdavačkog odbora Predsedništva.


Autor je brojnih naučnih tekstova i dobitnik nekoliko povelja i plaketa, kao i ordena sa zlatnim vencem.