BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika, koji propisuje da se iz budžeta Srbije Savezu jevrejskih opština od 1. januara 2017. godine, u narednih 25 godina, godišnje uplaćuje po 950.000 evra.

Kako se navodi u Zakonu, Savez jevrejskih opština i jevrejske opštine upravljaće prihodima i usmeravati ih u proučavanje i dokumentovanje perioda Holokausta, obeležavanje značajnih datuma iz tog perioda i komemoracije u Srbiji, naučno -istraživačke projekte u vezi sa Holokaustom i drugim zločinima nacista i njihovih saradnika.

Sredstva će biti korišćena, između ostalog, i za obrazovanje o Holokaustu i drugim zločinima nacista i njihovih saradnika, kulturne manifestacije, održavanje tradicije, finansiranje školovanja i stipendiranje studenata, mladih talenata i naučnika iz Srbije, finansijsku podršku preživelim žrtvama Holokausta koje su imale prebivalište na teritorioji Srbije u vreme Holokausta i koje trenutno žive u Srbiji.

Savez jevrejskih opština je dužan da do 15. januara svake godine sačini objedinjen godišnji Program upravljanja prihodima za tekuću godinu i da ga nakon usvajanja dostavi Odboru za nadzor koji će pratiti primenu zakona.

Zahtev za vraćanje imovine podnose jevrejske opštine, a za rešavanje zahteva je nadležna Agencija za restituciju, koja je dužna da donese odluku u roku od šest meseci, a u slučaju posebno složenih predmeta u roku od godinu dana.

Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da ovaj zakon na sveobuhvatan način uređuje pitanje otklanjanja posledice oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika.

Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o prekršajima, kojima se proširuje primena prekršajnog naloga na veći broj prekršaja, kao i izmene Zakona o uređenju sudova, koje predviđaju da se rok do kojeg Visoki savet sudstva od Ministarstva pravde treba da preuzme određene nadležnosti za poslove pravosuđa produži do 1. januara 2017. godine.

Parlament je potvrdio Sporazum između Vlade Srbije i Organizacije NATO za podršku i nabavku o saradnji u oblasti logističke podrške i Sporazum Vlade Srbije i Vlade Mjanmarske Unije o saradnji u oblasti odbrane.