NOVI Sad je dobio još jednu, sedmu po redu, masonsku ložu. Reč je o loži Viteški kralj Aleksandar Ujedinitelj koja je deo Regularne velike lože Srbije, na čijem čelu je veliki majstor dr Čedomir Vukić.

- Mada nam je sedište u Novom Sadu, okupljamo mahom mlade, ali ugledne i potvrđene ljude iz cele Vojvodine. Loža, za sada ima 30 članova, a cilj nam je da ih u narednih nekoliko godina bude 100 - kaže za "Novosti" Nebojša Tepavac, starešina lože Viteški kralj Aleksandar ujedinitelj.

Ciljevi nove lože su, dodaje on, rad na popravljanju vojvođanskog i srpskog društva, uključujući i humanitarni rad koji je danas izuzetno bitan.

- U našoj loži će biti mesta samo za ljude koje su spremni da se podrede takvim ciljevima, a ne i za one koji misle da biti mason znači ostvariti neku materijalnu ili bilo kakvu drugu korist ili moć - kaže Tepavac.

Vest o formiranju njegove lože nije, međutim, s blagonaklonošću primljene u preostalih šest novosadskih masonskih loža, naprotiv. Reč je o ložama Mitropolit Stratimirović, Probitas 1785, Libertas, Dunav, Alma Mons i Kvatur Koronati. Sve one su, naime, pod objedijencijom Velike regularne lože Srbije, ali one na čijem čelu je veliki majstor Ranko Vujačić.

ŠEF IZ LjAJIĆEVE STRANKE Tepavac je, inače, aktivan u SDPS Rasima Ljajića, ali to, kako kaže, sa članstvom u masonskoj loži nema nikakve veze: - To je apsolutno nevažno, o čemu svedoči i činjenica da već sada u našoj loži imamo članovi gotovo svih bitnijih stranaka u Srbiji.

- To je jedina loža koja je priznata od Ujedinjene velike lože Engleske, a time i jedina regularna loža u Srbiji. Samim tim su i organizacija na čijem je čelu Vukić, i njena ispostava osnovana u Novom Sadu, iregularne - izričit je Josip Šosberger iz lože Stefan Stratimirović.

Tepavac, s druge strane, ne poriče da velika loža čiji je deo i Viteški kralj Aleksandar Ujedinitelj ne pripada masonskom sistemu na čijem vrhu je Ujedinjena velika loža Engleske, ali to, tvrdi, ne umanjuje njenu regularnost.

- Velika loža Srbije kojoj mi pripadamo je srpska loža koju je priznalo mnogo drugih nacionalnih loža u Evropi - dodaje on.

Bilo kako bilo, osnivanjem lože Viteški kralj Aleksandar Ujedinitelj broj aktivnih masonskih loža u Vojvodini zaokružen je na 11. Pored nje i već pobrojanih novosadskih, u pokrajini, naime, postoje i subotičke lože Stvaranje - Alkataš i Stela Polaris, zatim Vojvodina koja radi u Zrenjaninu i, najzad, Aurora sa sedištem u Vršcu.