Istoričar, akademik Milorad Ekmečić preminuo je u subotu u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

Rođen je 1928. u Prebilovcima u opštini Čapljina. Osnovnu školu završio je u Čapljini, a gimnaziju u Mostaru.

Opštu istoriju diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu 1952. i iste godine izabran je za astistenta na filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Doktorsku disertaciju "Ustanak u Bosni 1875-1878" odbranio je na Sveučilištu u Zagrebu 1958.

Nakon specijalizacije u Prinstonu nastavio je da radi na filozofskom fakultetu u Sarajevu do izbijanja rata 1992.

Član je Akademije nauka i umetnosti BiH od 1973, a Srpske akademije nauka i umetnosti od 1978. godine.

Dopisni je član i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti a bio je i član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Predsednik RS Rajko Kuzmanović ga je 2010. odlikovao Ordenom časti sa zlatnim zracima, a dobitnik je Kočićeve nagrade i Ordena Svetog Save.