UVOĐENjE kartice zdravstvenog osiguranja (KZO), koju bi do kraje sledeće godine, umesto papirne knjižice, trebalo da dobije svih 6,9 miliona osiguranika, u ovom trenutku ne donosi velike prednosti, osim što olakšava samu overu zdravstvene isprave. To je, međutim, uslov da bi se u našem zdravstvu, kao i u većini evropskih zemalja, uveli elektronski karton, uput i recept, i tako za pacijente pojednostavile mnoge procedure.

Ni sa KZO, bar u prvoj fazi, lekar, recimo u Kliničkom centru Srbije, neće moći da uđe u medicinski karton pacijenta koji vodi izabrani lekar u domu zdravlja, i da "iščita" da li ima neko hronično oboljenje, koje lekove pije, da li je na neke alergičan... Jedino tako je KZO svrsishodna, i to ona omogućava u drugim zemljama, a razlog što to u ovoj fazi kod nas nije moguće jeste što u zdravstvu Srbije još ne postoji jedinstveni informacioni sistem.

Medicinski podaci se ne nalaze na KZO, i nije ni predviđeno da tu budu, jer je to suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Elektronska zdravstvena kartica se, međutim, može koristi za buduće servise pristupa elektronskom zdravstvenom kartonu, elektronskom receptu, elektronskom uputu ili elektronskom zakazivanju pregleda.

OVERA ELEKTRONSKIM PUTEM ZA uvođenje novih kartica zdravstvenog osiguranja nadležni, kažu, imaju više razloga: od onemogućavanja zloupotrebe i falsifikovanja zdravstvene isprave, do toga da KZO obezbeđuje infrastrukturu za siguran pristup servisima koje će zdravstvene ustanove moći da uspostave, zakazivanje pregleda od kuće, elektronsko upućivanje pacijenata iz jedne u drugu zdravstvenu ustanovu...

- To ima smisla u svetu, jer tamo postoji elekronski dosije pacijenta, umreženi su svi nivoi zdravstvene zaštite, od primarne do tercijalne, i lekar u svakom trenutku čitanjem KZO može da vidi da li je, recimo, pacijent već pregledan magnetnom rezonancom ili skenerom, da se ne bi ponavljali pregledi i duplirali troškovi lečenja, što se kod nas često dešava - kaže za "Novosti" primarijus dr Milica Nikolić Urošević, zastupnik Udruženja lekara opšte medicine. - Ovde već godinama pokušavamo da ukažemo da je potrebnije uraditi informacioni sistem i povezati bolnice sa domovima zdravlja, jer je u tom slučaju benefit veći nego od uvođenja elektronske kartice, sa kojom bar trenutno i ne možemo bogzna šta.

KZO će biti sastavni deo elektronskog recepta, potvrđeno je juče "Novostima" u zdravstvenim krugovima, ali prema našim saznanjima još nisu u toku aktivnosti na izradi elektronskog recepta.

- Naš cilj je da imamo direktnu komunikaciju sa bolnicama i da kao izabrani lekar direktno svom pacijentu kod određenog specijaliste na višem nivou zdravstva mogu da zakažem pregled - objašnjava dr Nikolić Urošević, lekar u DZ "Vračar". - To je sad nemoguće, i sa starom i sa novom zdravstvenom ispravom, i izabrani lekar kad da pacijentu uput za specijalistu zapravo ne zna da li će ga pregledati on, ili lekar na specijalizaciji. Lično mi se dešavalo da uputim pacijenta u bolnicu kod endokrinologa, a on se vrati sa nalazom i predlogom terapije doktora medicine, znači nekoga ko ima manje zvanje, a sigurno i manje iskustva od mene kao primarijusa. Da imamo informacioni sistem, tako nešto se ne bi dešavalo.