VOJSKA Srbije odnedavno koristi prvi modernizovani radar u raketnom sistemu PVO „Neva“. Prototip je već u Drugom divizionu 250. raketne brigade, čija je baza u kasarni u Jakovu kod Beograda. Ova jedinica, uz lovačku avijaciju i jedinice za vazdušno osmatranje, javljanje i navođenje, zadužena je da neprekidno brine o vazdušnom prostoru Srbije.

Radar tipa P-12 namenjen je otkrivanju letelica, a pomoću njega vojska dobija kompletan pregled situacije na nebu. Najveći uspeh u istoriji tog tipa radara je otkrivanje „nevidljivog“ aviona F-117, koji je zahvaljujući njemu oboren iznad Buđanovaca marta 1999. godine. Modernizacijom radara Vojska Srbije je dobila još potpunije i preciznije informacije o situaciji u vazduhu, što omogućava brže i preciznije reagovanje.

- Radar P-12 modernizovan je u potpunosti zahvaljujući domaćoj pameti - objašnjava major Bojan Virijević iz Drugog raketnog diviziona. - Na tome su radili stručnjaci Vojno-tehničkog instituta u saradnji sa domaćom firmom „Iritel“. Njihovim radom dobili smo efikasniji radar, spreman i za buduća dodatna usavršavanja.

Gotovo svi glavni delovi radara zamenjeni su savremenim. Ceo proces praćenja ciljeva na nebu je digitalizovan, a ubrzana je i obrada dobijenih podataka. Među najvažnijim efektima modernizacije je i činjenica da radar P-12 danas neuporedivo bolje prepoznaje ciljeve na nebu.

- Nije zanemarljivo ni povećanje radarskog dometa, koji je do sada bio 250 kilometara u prečniku, odnosno do 25 kilometara visine - objašnjava poručnik Vladimir Matić. - Dobijeni podaci omogućavaju jedinicama PVO pravovremeno reagovanje, a mogu da se koriste i u civilne svrhe. Dobili smo mogućnost da čovek koji upravlja osmatranjem ne sedi u kabini radara, već na udaljenom bezbednom mestu.

Raketaši“ ističu da su iskustva iz 1999. godine pokazala su da radar P-12, bez obzira na godinu proizvodnje, dobro otkriva čak i zaštićene „stelt“ („nevidljive“) letelice. To je bio najjači argument da se krene u osavremenjavanje ovog uređaja. Karakteristike njegovog zračenja, uz to, takve su da ga čine otpornim na protivradarske rakete kojim su naoružani borbeni avioni. Napravljen je 1955. godine, a Rusi su na njemu izveli niz modernizacija od kojih je nastao model P-18, koji, takođe, koriste naše oružane snage.


SARADNIK “NEVE“

P-12 je značajna karika u sistemu odbrane državnog vazdušnog prostora. Njegovo zračenje „osvetljava“ situaciju na nebu i otkriva moguće neprijateljske avione i rakete. Po prepoznavanju cilja, podaci se predaju nišanskom radaru koji prati cilj i obezbeđuje navođenje rakete.

Poslednja faza reagovanja u slučaju napada iz vazduha je aktiviranje rakete „neva“ i njeno navođenje na cilj.