MENADŽER u umetnosti, sajber forenzičar, službenik osiguranja, samo su neka od zvanja na diplomama izdatim poslednjih godina kojih nema u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Procenjuje se da je samo sa fakultetskom diplomom bar 60.000 onih koje na birou ne znaju kako da zavedu, koje veštine i znanja diplome garantuju. Posle dve godine rada, napravljena je i predstavljena osnova budućeg Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK), dokumenta koji će razrešiti sve dileme.

Kada budemo imali NOK, znaćemo za koje sve struke školujemo kadrove, sa kojim znanjem oni izlaze iz škole i fakulteta i na kojim poslovima bi mogli da rade. Sve to će biti usklađeno sa kvalifikacijama EU, tako da će i nostrifikacije, ali i prepoznavanje nečijih zvanja biti jednostavniji.

- NOK će prvi put u Srbiji obuhvatiti ne samo zvanja stečena tokom formalnog obrazovanja, već i u neformalnom školovanju - objašnjava za „Novosti“ Mirjana Bojanić iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, predsednica radne grupe. - Stvorićemo i mogućnost da se ljudima prizna i kvalifikacija stečena kroz rad, mimo obrazovne ustanove.

Naša sagovornica objašnjava da na nivou srednje škole postoji oko 200 kvalifikacija, a da je radna grupa do sada definisala standarde za njih 50. Sva zvanja koja neko izdaje, bilo da je reč o školi, fakultetu ili instituciji koja nije u zvaničnom obrazovnom sistemu, biće proverena. Ali neće sva moći da uđu u katalog kvalifikacija.

ZAPOŠLJAVANJE U Evropi sa jedne strane postoje kvalifikacije, a sa druge zanimanja i te dve stvari treba dovesti u vezu. To ćemo i mi morati da uradimo - kaže prof. Stanković. To će biti važno da bi poslodavac tačno znao šta može da zna koje veštine i znanja može da očekuje od nekoga.

- Moraćemo da dobijemo zakon koji će regulisati kvalifikacije. Tako će se znati ko će biti odgovoran za šta, ko će akreditovati institucije i pod kojim uslovima - kaže Mirjana Bojanić. - Sledeća faza je da objedinimo okvir kvalifikacija na svim nivoima obrazovanja, kojih prema našim kriterijumima, ima osam. NOK predstavlja naše sagledavanje sistema sticanja kvalifikacija u Srbiji.

Paralelno sa ovim okvirom, koji obuhvata kvalifikacije stečene zaključno sa srednjom školom, nastaje i univerzitetski okvir. Sve to na kraju treba da bude spojeno u jedan dokument.

- Još pre dve godine napravili smo manje-više konačnu verziju NOK-a za univerzitetsko obrazovanje, ali je potrebna izmena zakona da bi on bio formalizovan - objašnjava prof. dr Srđan Stanković, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.