BEOGRAD - Analize su pokazale da je kod čak 82 posto od 100 ispitanih mališana u Zajači kod Loznice povećan nivo olova u krvi, zbog zagađenja životne sredine usled rada topionice olova, poručio je zaštitnik građana Saša Janković. On je preporučio Ministarstvu zdravlja da bez odlaganja, uz saglasnost roditelja, sprovede novo ispitivanje nivoa olova u krvi dece i preduzme preventivne i interventne mere, u skladu sa rezultatima ispitivanja. Ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović izjavila je da Srbija nema akreditovane laboratorije u kojima bi se ispitao nivoa olova u krvi dece i da bi te analize trebalo da se urade u Sloveniji.

"Razgovarala sam sa ministrom zdravlja Slovenije i od njega dobila usmeno obećanje, ali treba i pismeno da nas obaveste da njihove laboratorije rade analize olova u krvi dece", rekla je ministarka novinarima, reagujući na predlog zaštitnika građana da Ministarstvo zdravlja hitno preduzme mere da se zaštiti zdravlje dece.

Đukić Dejanović je navela da postoji "još jedan postupak koji prethodi, jer roditelji dece treba da se saglase da daju da se deci vadi krv, jer se radi o invazivnoj metodi".

"Zbog toga sam naložila da stručnjaci doma zdravlja razmotre druge mogućnosti detekcije olova. Kada su te vrednosti visoke, moguće je da se olovo nađe i u urinu, što nije skopčano sa neophodnim pristankom roditelja", kazala je Đukić Dejanović.

Ističući da je "dom zdravlja upravo dobio jednu takvu sugestiju", ministarka zdravlja je dodala da je "u svaki korak uključen Institut za javno zdravlje (Srbije) i regionalna institucija za javno zdravlje".

Činjenica je "da mi nemamo kliničkih parametara za bolest, ali moramo pratiti koncentraciju olova uz saglasnost roditelja", objasnila je Đukić Dejanović.

Ona je rekla da "ne možemo izvaditi krv ako nemamo referentnu ustanovu" i istakla da "imamo stručnjake da interpretiraju rezultate, ali nemamo referentnu laboratoriju i zbog toga što smo dobijali različite rezultate u različitim laboratorijama".

*****
OMBUDSMAN: HITNA KONTROLA ZAGAĐENJA VAZDUHA I VODE U ZAJAČI

Zaštitnik građana Saša Janković preporučio je Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine da bez odlaganja započne sa redovnom kontrolom zagađenosti vazduha, vode i zemljišta u Zajači kod Loznice zbog zagađenja životne sredine usled rada topionice olova i da o tome obavesti građane i javnost.

Ministarstvu zdravlja preporučeno je da, bez odlaganja, uz saglasnost roditelja, sprovede novo ispitivanje nivoa olova u krvi dece koja žive u Zajači i preduzme preventivne i interventne mere, u skladu sa rezultatima ispitivanja.

Zaštitnik građana posebno je preporučio Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstvu zdravlja da sa drugim nadležnim organima i ustanovama, vlasnicima topionice, kao i predstvnicima stanovništva mesta Zajača, bez odlaganja otpočnu stalni dijalog i preduzmu mere radi zaštite zdravlja stanovništva i životne sredine.

Kako se navodi, ministarstva su dužna da u roku od 21, odnosno 60 dana obaveste zaštitnika građana o postupanju po preporukama.

Zaštitnik građana je utvrdio da su Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Ministarstvo zdravlja propustili da preduzmu sveobuhvatne i kontinuirane mere kontrole zagađenosti životne sredine u Zajači, mere praćenja zdravlja stanovništva tog mesta, a naročito dece, i mere zaštite životne sredine od zagađenja usled rada topionice olova.

Kako se navodi, prethodne analize ukazale su na zagađenost životne sredine u ovom mestu i povećan nivo olova u krvi kod čak 82 posto od 100 ispitanih mališana, a Ministarstvo energetike je bez obrazloženja prekinulo sa praćenjem kvaliteta vazduha u Zajači tako što je uklonilo mernu stanicu za uzorkovanje vazduha.

Osim toga, kako kažu, nijedna od mera praćenja kvaliteta vode, zemljišta i hrane, koje je posle zabrinjavajućih rezultata zatražio Zavod za javno zdravlje iz Šapca, nije sprovedena.

"Iako je topionica olova iz nepoznatih razloga prestala da radi, a posle podnošenja pritužbe Zaštitniku građana merna stanica je vraćena, time ni izdaleka nije prestala potreba da se preduzmu sveobuhvatne mere utvrđivanja opasnosti po zdravlje dece i odraslih i saniranja eventualnih dugoročnih posledica zagađenja", navodi se u saopštenju.