SUKOB Zakona o pravosudnoj akademiji, koji pri izboru za sudije i tužioce daje prednost pomoćnicima koji su stekli diplomu ove ustanove, i Zakona o sudijama i Javnom tužilaštvu, koji vrata sudnica otvara stručnima, osposobljenima i dostojnima bez obzira na to da li su završili akademiju ili ne, primoraće Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika da zatraži od Ustavnog suda da ispita da li je prvi propis u skladu sa najvišim pravnim aktom.

Predsednik Udruženja Nenad Stefanović kaže da je oko 2.500 pomoćnika dovedeno u neravnopravan položaj u odnosu na polaznike akademije zato što su u situaciji da nikada ne budu izabrani na sudijsku ili tužilačku funkciju.

- Prema Zakonu o pravosudnoj akademiji visoki savet sudstva i državno veće tužilaca obavezuju se da direktno predlože samo polaznike Pravosudne akademije za izbor na pravosudnu funkciju - kaže Stefanović.

USKORO NOVI KONKURS MINISTAR pravde Nikola Selaković kaže da kada bude uspostavljena nova, šira mreža sudova Srbiji će biti potrebne nove sudije.
- Tokom leta očekuje se još jedan konkurs, na kome će moći da konkurišu saradnici za sudije osnovnih i prekršajnih sudova.

Ministar pravde Nikola Selaković kaže da bez obzira na to što diplomci Pravosudne akademije po Zakonu o pravosudnoj akademiji imaju prednost prilikom izbora za sudije i zamenike javnih tužilaca, moraju se stvoriti uslovi da i najbolji stručni saradnici dobiju svoje zasluženo mesto u pravosudnom sistemu.

- Iako je preporuka Evropske komisije bila da se akademija u strategiji reforme pravosuđa definiše kao jedini ulaz u pravosuđe, nemoguće je predvideti da ona preko noći postane jedini sistem ulaska i da za ljude koji danas rade kao stručni saradnici ne bude mesta - kaže „Novostima“ Selaković. - U 2009. godini mnogi saradnici konkurisali su za funkcije sudija i zamenike tužilaca i uprkos odličnim rezultatima nisu prošli, a jedan od razloga je što je izbor bio politički obojen.

I sudije Vrhovnog kasacionog suda smatraju da završena Pravosudna akademija ne treba da bude a priori prevlađujući kriterijum prilikom izbora budućih sudija.

- Nije sporno da Zakon o Pravosudnoj akademiji nije u skladu sa Zakonom o sudijama - kaže v. f. predsednika VKS Dragomir Milojević. - Treba uzeti u obzir da je većina sudijskih pomoćnika dobila ocenu „naročito se ističe“, a da oni koji završe Pravosudnu akademiju nisu ocenjivani. Pored toga, mnogi saradnici koji su upisali akademiju dali su otkaze u sudovima i ostali bi bez posla ako ne bi bili izabrani. Ovo je jedan galimatijas i pitanje šta je starije - kokoška ili jaje?