- CRKVENI zakon o restituciji ne prejudicira buduća rešenja o opštoj restituciji, ali će sigurno poslužiti kao inspiracija i dragoceno iskustvo u pripremi planirane izrade tog akta - kaže za “Novosti” ministar dr Milan Parivodić, prvi čovek Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, institucije koja je nedavno radila na pripremi Predloga zakona o restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama.

Ovaj predlog nalazi se u skupštinskoj proceduri i očekuje se da o njemu uskoro svoj sud daju i poslanici republičkog parlamenta.
* Otkud odluka da se sa procesom vraćanja imovine crkvama i verskim zajednicama krene pre donošenja sličnog propisa kojim bi se regulisao i povraćaj davnootetog građanima?
- Sve zemlje u tranziciji već su preduzele legislativne, organizacione i finansijske mere u cilju vraćanja imovine i obeštećenja bivših vlasnika, uključujući u to i crkvenu imovinu. U Srbiji je započet proces stvaranja normativnih i drugih uslova za vraćanje oduzete imovine u cilju ispravljanja istorijskih nepravdi učinjenih neposredno posle Drugog svetskog rata. Juna prošle godine stupio je na snagu Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine, a koji utvrđuje da će se vraćanje oduzete imovine crkvama i verskim zajednicama urediti posebnim zakonom. Zato je i bilo neophodno što hitnije doneti odgovarajući zakon u toj oblasti, jer je još u toku izrade opšteg zakona o denacionalizaciji ocenjeno da je racionalno da se za povraćaj oduzete verske imovine donese poseban zakon.

REALNO JE - REALNO

- POSEBNO zakonsko uređenje restitucije crkvene imovine - nastavlja Parivodić - bilo je neophodno jer se imovina crkava i verskih zajednica može najpre i najlakše vratiti. Naime, tu je reč o nekretninama koje su i danas mahom ostale u državnom, odnosno u tzv. društvenom vlasništvu i uglavnom su u istom faktičkom stanju. Pored toga, povraćaj te imovine neće predstavljati poseban finansijski teret za državu, jer će se tu prevashodno vršiti povraćaj u naturalnom obliku, odnosno, biće ređi slučajevi novčanog obeštećenja.
* Postoje li, ipak, neke konkretne procene koliko će imovine morati da se nadoknadi u novcu?
- Prema preliminirnim procenama, više od 80 odsto oduzete crkvene imovine može se vratiti u naturalnom obliku.
* Mnogi sumnjaju da je moguće prikupiti svu potrebnu dokumentaciju o oduzetoj imovini crkvama i manastirima. Verujete li da je to, ipak, moguće učiniti u razumnom roku?
- Većina crkava i verskih zajednica već je prikupila potrebnu dokumentaciju, jer su imali sređene i sačuvane dokaze o oduzetoj imovini. Verujemo da će se u predviđenom, dvogodišnjem roku, prikupiti i prezentirati autentična dokumentacija.
* Zašto se u slučaju oduzete crkvene imovine nije išlo prvo na prikupljanje zahteva, pa tek onda sa donošenjem akta koji bi omogućio vraćanje tih dobara, odnosno sa modelom koji važi za građane?
- Realnost i sprovodljivost zakonskih rešenja obavezuju svakog racionalnog zakonodavca.

ODMAH VRAĆATI

* POZNATO je da je u oduzetoj imovini crkvama i verskim zajednicama bilo dosta gradskog građevinskog zemljišta. Zar se, zato, ne bi moralo sačekati sa definitivnom primenom ovog zakona, do najavljene zemljišne reforme, a koja predviđa da više ne bude državnog monopola nad zemljištem?
- Predlog Ministarstva, na čijem sam čelu, za ocenu ustavnosti i eliminisanja iz Ustava Srbije diskriminatorskog i monopolskog državnosvojinskog statusa gradskog građevinskog zemljišta, verujemo da će doprineti efikasnom i doslednom sprovođenju ne samo zakona o crkvenoj, već i zakona o opštoj restituciji. Rok u kojem će se odvijati restitucija je dovoljan za izmenu navedene ustavne diskriminatorske odredbe. Uostalom, i donošenje novog ustava će, prema našim očekivanjima, olakšati restituciju građevinskog zemljišta. Da bi se crkveno-gradsko građevinsko zemljište što pre vratilo njihovim bivšim vlasnicima, u nedavno usvojenom Zakonu o crkvama usvojena je odredba koja ovlašćuje opštine da oduzetu imovinu odmah daju na korišćenje crkvama i verskim zajednicama, dok se ne stvore pravne mogućnosti za integralnu, odnosno potpunu svojinsku restituciju i gradskog građevinskog zemljišta.

I ZBOG KOSOVA
* PRIMENA zakona o povraćaju imovine crkvama i verskim zajednicama predviđena je već za 1. oktobar ove godine i to za područje cele Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju. Kako će to tehnički biti moguće sprovesti na KiM?
- Primena zakona na Kosovu će se sprovesti u saradnji sa predstavnicima međunarodne zajednice. Zato je bilo nužno doneti ovaj zakon upravo u fazi pregovora o statusu KiM, kako bi se insistiralo na doslednom sprovođenju ovog zakona i na teritoriji južne Pokrajine.

STANOVI - SIGURNI
* ŠTA će se dešavati sa građanima koji su danas vlasnici stanova koji su nekad bili crkveni?
- Građani kao vlasnici nacionalizovanih stanova biće apsolutno zaštićeni. Njihova svojinsko-pravna sigurnost će biti zaštićena, uključujući i vlasnike stanova stečenih na osnovu ugovora o otkupu.