ZLOČIN u Srebrenici jula 1995. godine ne može se smatrati genocidom u skladu sa opšteprihvaćenom definicijom, koju je utvrdila i međunarodna konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine, a koja i danas egzistira kao instrument međunarodnog prava, jedan je od zaključaka međunarodne naučne konferencije "Srebrenica, stvarnost i manipulacije, održane u Banjaluci s ciljem utvrđivanja istine o ratnim događajima u Srebrenici i oko nje od 1992. do 1995. godine.

Organizatori konferencije su u završnom dokumentu naveli da je na skupu snagom argumenata razobličena neosnovanost optužbi i presuda usmerenih protiv srpskog naroda u nameri da mu se pripiše krivica i odgovornost za navodni genocid nad Bošnjacima Srebrenice tokom jula 1995.

Pročitajte još: SKUP O SREBRENICI: Nikad nije kasno za istinu!

Postoji, kako kažu, dovoljno pouzdanih činjenica da je zločin u Srebrenici ciljano osmišljen, detaljno isplaniran, dugo pripreman i uspešno realizovan od operativaca stranih obaveštajnih službi, i finansijski i medijski podržan od moćnih zapadnih zemalja i bošnjačkog vojnog i civilnog rukovodstva. Cilj je bio pribavljanje valjanog alibija za bombardovanje položaja Vojske RS i stanovništva Srpske, a sve u svrhu slabljenja Republike i dugotrajnog i sistematskog uništenja Srba u BiH.

Predsedavajući PBiH Milorad Dodik izjavio je da je punu istinu o stradanjima u Srebrenici potrebno utvrditi samo na osnovu činjenica, a ne na osnovu interpretacije događaja, kako je to do sada rađeno.

- Srebrenica i stradanje u tom kraju od nas traže samo da ustanovimo činjenice, na osnovu kojih ćemo sa sigurnošću moći da kažemo da konačno znamo punu, a ne fragmentarnu istinu o stradanju u tom delu Podrinja - rekao je Dodik.

Dodik je istakao da pozivanje na sudske presude i izveštaje koji tretiraju sedam dana jula 1995. godine, a pretenduju da budu istina, nije ništa drugo nego pozivanje na zataškavanje cele istine.

Međunarodna konferencija - Foto ZIPA


- Mi više od 20 godina slušamo interpretaciju događaja bez svih činjenica, čime se u potpunisti ostvaruje Ničeova tvrdnja da ne postoje činjenice, već samo interpretacije. Činjenice do kojih se došlo do sada, a tiču se Srebrenice, nisu u funkciji istine, već upravo u funkciji interpretacije. I mi se sve vreme bavimo interpretacijama u koje je ugrađen nečiji interes, jer neko želi da to tako bude - rekao je Dodik.

Pročitajte još: Izrael: Pravi genocid je počinjen u RSK, a ne u Srebrenici

Dalje kaže da jednu interpretaciju kao istinu može da prikaže samo onaj ko ima medijsku, finansijsku i vojnu moć.

- Tako je Srebrenica postala i napravljena kao udruženi međunarodni poduhvat, u kojem su unapred, u funkciji interesa moćnih određeni i krivci i žrtve. Zato je istina o stradanju Srba užasna i teška, jer kreatori projekta "Srebrenica" nemaju interes da se o tome govori, i činjenice narušavaju njihovu interpretaciju, koja je opet u funkciji njihovog interesa - zaključuje Dodik.

BROJNI DOKAZI

ORGANIZATORI su naveli da međunarodna konferencija "Srebrenica, stvarnost i manipulacije", koja je ponudila 48 referata 52 autora, od kojih su 16 radovi autora izvan prostora bivše Jugoslavije, predstavlja naučno-stručni nacionalni projekat s ciljem utvrđivanja istine o ratnim događajima u Srebrenici i oko nje od 1992. do 1995. godine.