Glavni kosovski tužilac Aleksandar Ljumezi izjavio je da je Eljez Bljakaj, koji je podneo ostavku na mesto tužioca Specijalnog tužilaštva, u svojoj ostavci naveo da je razlog njegovog odlaska to što je odlučio da karijeru nastavi kao advokat u jednoj organizaciji "van ili unutar Kosova".

On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je Bljakaj pripremio "nacrt-optužnice" protiv nekoliko osoba u vezi manipulacija sa listama veterana, kao i da je ona predata Specijalnom tužilaštvu na sugestije.

Kako je naveo, na osnovu informacija kojima raspolaže, u istražnoj fazi su osigurani dokazi koji ukazuju da je 19.000 ratnih veterana dobilo beneficije Komisije za ratne veterane i invalide na nezakonit način.

Dačić: Je l' se možda OVK borila za građansko društvo?

Ljumezi kaže da zvanična optužnica još nije podignuta i dodaje da ako jedan tužilac podigne optužnicu protiv nekoliko osoba, ona treba da se dostavi sudu u onoliko kopija koliko je optuženih i koliko ima advokata.

"U ovom slučaju, imali smo samo jedan nacrt optužnice koju je tužilac pripremio i predao na razmatranje tužiocu Specijalnog tužilaštva, a koji je sigurno nakon razmatranja izneo svoje sugestije. Ja nemam informacije o tome kao ni šta se kasnije odlučilo sa tim nacrtom optužnice. Optužnica je podignuta onda kada se ona preda kompetentnom sudu, i u ovom slučaju optužnicu sudu treba da podnese tužilac ili neko ko je radio na konkretnom slučaju", kazao je Ljumezi.

On nije mogao da potvrdi da je Bljakaj dobijao pretnje od političara jer, kako je rekao, zvanična informacija o tome ne postoji.

Vulin: Razgraničenje najbolje rešenje za KiM, "velika Albanija" opasnost

"Koliko sam informisan, on nije nikada imao pretnje, već je bio zabrinut zbog jedne lekarske komisije koja je radila u sklopu Ministarstva rada, koja je vršila procene zdravstvenog stanja ratnih veterana. On je zatražio da policija pruži sigurnost tim lekarima u Komisiji za procenu zdravstvenog stanja ratnih veterana", rekao je Ljumezi.

Ljumezi je objasnio da su članovi te komisije primali pretnje, kao i da je u vezi sa tim policija pokrenula istragu.

AHTISARIJEV SARADNIK O KOSMETU: Nije bilo u planu da ponovo govorimo O Zapadnom Balkanu, ali...

Pre nekoliko dana tužioc Specijalnog tužilaštva Eljez Bljakaja koji je vodio istrage u vezi terorizma i manipulacija sa listama veterana bivše Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) podneo je ostavku na to mesto.

On je takođe bio i jedan od dvoje tužilaca koji su se bavili istragama ratnih zločina.