ODBRANA generala Ratka Mladića predala je u ponedeljak Mehanizmu u Hagu žalbu na prvostepenu presudu kojom je on proglašen krivim i osuđen na doživotnu kaznu zatvora. U žalbi su zatražili da se ta presuda odbaci ili da mu se sudi ponovo. Žalili su se i na drastičnu i preveliku kaznu.

Mladićeva žalba napisana je na 280 strana, na koliko je Mehanizam ograničio odbranu. Uz nju je predata i knjiga autoriteta vantribunalske prakse od 1.599 strana, u kojoj su navedeni brojni sudski primeri koji potkrepljuju žalbu odbrane.

Predata verzija je poverljiva, jer se u njoj nalaze podaci koje je ranije sud okarakterisao kao tajne. Kada se Žalbeno veće usaglasi o tome šta će i dalje ostati skriveno od javnosti, redigovana verzija žalbe biće obelodanjena.


Pročitajte još - Mladić: Lažni sud osudio me na pravdi boga što sam branio narod od NATO


Kako nam kaže Mladićev branilac Dragan Ivetić, žalili su se na sve:

- Sudije iz Pretresnog veća su pravile ogromne greške, nisu gledali sve dokaze, a neke su sagledavali izvan konteksta. Gde god su imali dva tumačenja nekog dokaza, uzimali su ono koje je na štetu optuženog. U toj presudi je mnogo netačnosti i površnih zaključaka, kao i proceduralnih grešaka na štetu Mladića.

General Mladić osuđen je 22. novembra prošle godine za ratne zločine u BiH od 1992. do 1995. godine.