STRAH građana da će zbog usvajanja novog državnog grba morati da menjaju registarske tablice, saobraćajnu dozvolu ili lična dokumenta je neopravdan jer Srbija novi grb - nije ni dobila. Promenjen je samo grafički standard, a staro rešenje i dalje može da se primenjuje.

Ovako je zabunu nastalu zbog „starog“ grba na ispravama, razrešio heraldičar Dragomir Acović koji je i učestvovao u definisanju izgleda državnih simbola.

- Grb Srbije ostao je isti, a promenjen je grafički prikaz - objašnjava Acović. - Ovaj državni simbol određuju njegov sadržaj, odnos figura i boje. Crtež može biti različit, ali grb je ispravan sve dok su ova tri elementa onakva kako je propisano zakonom. Da bi se izbeglo da svaka institucija angažuje nekoga da uradi ilustraciju, Vlada donosi Izvornik u kome se precizira grafička interpretacija. Tako se obezbeđuje da svi koriste vizuelno identične simbole.

SRJ NA PASOŠU
 KOLIKO državni simboli u našoj zemlji mogu da budu „otporni“ svedoči i grb Savezne Republike Jugoslavije koji se i dalje nalazi na čuvenim „plavim“ pasošima. Iako „beli šengen“ za njih ne važi, građani i dalje mogu da putuju sa ovim ispravama.

Izvornik velikog i malog grba koji je usvojen u novembru prošle godine prvi je kompletan dokument te vrste koji je Srbija dobila od usvajanja novog Ustava. Do tada je korišćen privremeni Izvornik koji je napravljen na osnovu skica nastalih prilikom donošenja Zakona o grbu, himni i zastavi.

- Stari izgled državnih simbola potpuno ravnopravno može da se koristi i zato u Uredbi o izvorniku nije predviđen rok za zamenu dokumenata na kojima je staro rešenje grba - kaže Acović. - Oni će se menjati tek kada isteknu, a na novima će se štampati simboli sa izmenjenim grafičkim rešenjem. Jedina stvar koju odmah treba promeniti je veliki državni pečat, a to će koštati svega 50.000 dinara.

Da neće žuriti sa primenom novog grafičkog rešenja državnog grba potvrđuju i u Vladi Srbije. „Novi“ grb će se u upotrebu uvoditi postepeno u zavisnosti od potrebe i novca.

- Građani će dokumenta sa novim simbolima dobijati tek kada im važeće isprave isteknu - kaže Milivoje Mihajlović, šef vladine službe za informisanje i dodaje da će se table i zastave na državnim institucijama menjati kada za to budu obezbeđena finansijska sredstva.


STARI POPULARNIJI

TEKSTILNO preduzeće „Radna žena“ koje se bavi izradom zastava, novi izgled grba na svojim proizvodima primenjuje još od prvog dana kada je usvojen Izvornik.

- Često nam se dešava da kupci traže zastavu sa starim grbom jer im se više dopada. Kažu novi orao ima kljun koji ih podseća na papagajski - kažu u „Radnoj ženi“.