FAKULTET političkih nauka je u svom predlogu za dodelu počasnog doktorata Majklu Volceru, dao nepreciznu i nedovoljnu informaciju, jer nije ukazao da je Volcer, sa Univerziteta u Prinstonu opravdavao kopnenu NATO intervenciju na Srbiju. Ovo se navodi u izveštaju radne grupe BU, koja je trebala da ispita ovaj slučaj.

Ipak, Volceru neće biti oduzet počasni doktorat, što je zatražilo 130 profesora Univerziteta u Beogradu, jer ne postoji zakonski osnov da se to učini. Kako se ističe u izveštaju, FPN je doveo u zabludu ne samo Komisiju za univerzitetska priznanja, nego i Rektorat i Senat, jer je u svom predlogu izostavio bitne činjenice, koji bi da su bile poznate, uticale na odluku da se Volceru dodeli doktorat.

- On je poznati filozof u oblasti političkih nauka, ali je sporan njegov stav o Kosovu i NATO bombardovanju naše zemlje - kaže prof. dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu. - To smo saznali tek kada je Senat već doneo odluku. Sve procedure oko dodele počasnog doktorata su formalno ispoštovane, ali je napravljen propust od strane predlagača. Ne postoji zakonski osnov za oduzimanje, niti bi to nečemu doprinelo i popravilo situaciju.

Kovačević ističe da je ovo prvi sporni slučaj oko dodele priznanja i dodaje da se priznanja uglavnom daju naučnicima, a ponekad i političarima. Reč je o počasnom zvanju koje ne donosi nikakavu materijalnu korist, već je počast za osobu, ali i za univerzitet koji ga je kandidovao.

Da podsetimo, u julu je oko 130 profesora Univerziteta u Beogradu zatražilo poništavanje odluke od dodeli počasnog doktorata Majklu Volceru, profesoru Univerziteta u Prinstonu, zbog zagovaranja NATO bombardovanja Srbije. Senat BU je formirao radnu grupu koja je trebalo da utvrdi sve činjenice oko dodele spornog doktorata.