DOK se u Institutu “Cern” u Ženevi priprema do sada najveći svetski naučni eksperiment, fizičari se već pitaju šta dalje. U Cernu će se, kažu, tajne nastanka sveta, suština antimaterije, čestice koje su postojale kad je stvaran kosmos, videti “lupom”, a treba napraviti “mikroskop” za posmatranje tajni univerzuma. Već je smišljeno da će se negde na planeti graditi novi akcelerator, moderniji i precizniji, a u izradi projekta radi i tim iz Srbije. Osmoro naučnika Grupe za eksperimentalnu fiziku visokih energija Instituta “Vinča” učestvuje na projektovanju Međunarodnog linearnog kolajdera, koji će biti budućnost nauke. Osim njih, učestvuju 374 instituta iz 30 zemalja.
Još se traži lokacija za budući akcelerator, a najozbiljniji kandidati su Rusija i Sjedinjene Američke Države.
- Projekat će koštati sedam milijardi dolara, a zemlja domaćin snosiće polovinu troškova - kaže dr Ivanka Božović-Jelisavčić. - Potrebno je i da ta država ispunjava određene geografske preduslove, jer je to mašina dugačka 30 kilometara, koja će biti ukopana stotine metara ispod zemlje. Za dizajn detektora i softvera potrebno je više od 2.500 godina ljudskog rada. Zato su fizičari celog sveta ujedinjeni u ovom planetarnom projektu.
“Vinčin” tim zadužen je za razvoj superiornih detektora za čestice, kojim će među 100.000 moći da se prepozna jedna čestica.
- Mi već radimo na ovom projektu. Učimo detektor kako da nešto vidi, predviđamo šta će se videti, simuliramo modele i zaključujemo kakve performanse taj uređaj mora da ima - kaže naša sagovornica. - U ovom eksperimentu tražiće se odgovori na pitanja o prirodi prostora i vremena.
Za izgradnju ovog akceleratora potrebno je pet do deset godina. A do tada ovi stručnjaci iz “Vinče” učestvuju, kao i njihove kolege iz Instututa za fiziku, na završetku radova u “Cernu”, trenutno najvećem naučnom poduhvatu koji se priprema za simulaciju “velikog praska”.
- “Cern” je dobar uvod za planetarni akcelerator - zaključuje naša sagovornica. - Ali, postoji tehnička i suštinska razlika između ova dva projekta. Prvo, “Cern” je kružni, a drugi linearni... I Cern će posledice velikog praska videti “lupom”, a budući projekat “mikroskopom”.

VREDAN PROJEKAT
ZA naučni rad ova grupa dobila je od Nemačke istraživačke organizacije, najveće evropske nacionalne laboratorije, donaciju od 100.000 evra. Srbija se upisuje na mapu vrhunske nauke i skupom koji će na jesen biti organizovan u Beogradu, na kojem će fizičari predstaviti najnovija svetska dostignuća.