NIŠ-SPECIJALIZOVANA radna grupa za utvrđivanje istine o nestalim bebama MUP Srbije, koju je formirao ministar Dragan Jočić, završila je rad. Njen izveštaj uskoro bi trebalo da se nađe pred članovima Odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije.
Pojedinosti radne verzije policijskog izveštaja još nisu zvanično dostupne. Prema nezvaničnim saznanjima ni ova, specijalizovana grupa MUP nije uspela da pronađe tela mnogih beba, nestalih na putu od bolnice do groblja. Na ovu misterioznu pojavu ukazivalo je više od 3.000 roditelja koji traže dokaze da su njihova deca zaista umrla posle rođenja.Sličan zaključak izneo je i Anketni odbor o nestalim bebama Skupštine Srbije.
- Saopštavanje vesti o smrti deteta rodbini po pravilu nije praćeno nikakvim detaljnim obrazloženjem a izjave službenih lica često su međusobno kontrodiktorne – zaključio je Odbor. - Roditelji su na sve načine i bez izuzetaka sprečavani da vide umrlo dete. Imali su velikih poteškoća da dobiju medicinsku dokumentaciju . Postoji i nepodudarnost između kliničke dijagnoze u potvrdi o smrti i one nakon obdukcije. To opravdava sumnju roditelja.
Anketni odbor je predočio i da je vrlo često roditeljima sugerisaho da je za njihovo dobro što je beba umrla, jer bi imala imala teške posledice po rast i razvoj.
- Roditeljima preminule bebe se nije dozvoljavalo preuzimanje tela radi sahrane, čak i kada su oni to izričito tražili – navodi u zaključcima Anketni odbor. - Stavljalo im se do znanja da su postupak i troškovi sahrane isključiva briga zdravstvene ustanove, uz sugestije da oko toga ne bi trebalo da se angažuju i brinu. Odbor nije došao do saznanja da u zdravstvenim ustanovama postoji trag o plaćanju pogrebnih usluga.
Roditelji nisu mogli da dođu do podataka i da li je, kako i gde njihovo novorođenče sahranjeno. Pri traganju za grobnom mestom, utvrdili su da se detetu gubi svaki trag između zdravstvene ustanove i pogrebnog preduzeća. U ovim ustanovama, u gotovo svim slučajevima, nema podataka o sahrani deteta sa podacima iz zdravstvene evidencije, odnosno podataka pri matičnim službama.


NEREALIZOVANO
- Većina zaključaka Anketnog odbora nije realizovana, pre svega deblokada MUP-a i tužilaštva - kaže Živodarka Dacin, predsednica Anketnog odbora o nestalim bebama. – Jedino je formirana specijalna jedinica policije.

INDIKATIVNO
ANKETNI odbor je konsattovao da je posebno indikativna činjenica da postoji evidencija za ostalu novorođenčad, za kojom roditelji ne tragaju a preminula su tih godina, što isključuje mogućnost postojanja prakse neupisivanja umrle novorođenčadi u registru sahranjenih.