DOŠLO je vreme da sova, redovni “epizodista” u nižerazrednim hororima, odigra ulogu “pozitivca”. Za ovog savršenog noćnog lovca narodno predanje vezuje samo smrt i loše vesti. Kako kaže Milan Ružić iz Naučnoistraživačkog društva studenata biologije “Josif Pančić”, osnovanog na novosadskom Prirodno-matematičkom fakultetu, ona je zaslužila daleko bolji tretman. Jer, iako mnogi to ne znaju, sova je izuzetno korisna ptica.
NAŠ sagovornik, inače nacionalni koordinator akcije “Brojimo sove” koju je pokrenulo ovo društvo, a koje okuplja studente biologije, ekologije i veterine i sve ljubitelje prirode, objašnjava živi da u Srbiji živi deset vrsta ovih noćnih grabljivica. Sve su pod zaštitom države. Zabranjen je ne samo lov na njih, već i uništavanje mesta na kojima se gnezde.
- Ova zabrana se, nažalost, retko poštuje, jer je praznoverje u našem narodu daleko jače. Naravno da za tako nešto ne postoji razlog, jer sova bi mogla da nam bude i izuzetno bliska: jedina među pticama ima lik sličan ljudskom, s oba oka sa prednje strane glave. Šumsku sovu, u istočnoj Srbiji, baš zbog toga, nazivaju “čovekalo” - priča Ružić. - U našoj akciji, u kojoj evidentiramo zimovališta sove utine, naišli smo na nebrojene primere nerazumevanja, pa i duboko ukorenjenog straha od ovih po mnogo čemu jedinstvenih ptica grabljivica, koje su same “prišle čoveku”, i počele da žive u njegovoj blizini.
UMESTO da ljudi iskoriste ovu prednost, i da ih prihvate kao saborca, jer nekoliko sova, za godinu dana, može, lovom na glodare, da sačuva stočne hrane dovoljno da se prehrani jedna krava, sove, kod ljudi, nailaze samo na napade i uništava
- U Banatu smo naišli na čoveka koji je, jednu po jednu, istrebio celo jato, više od 30 sova - navodi Ružić. - Rekao nam je da su same krive, jer ne beže. Zašto ih je tamanio? Zbog toga što je, napomenuo je, “poznato da kada sova sleti na kuću, u njoj će neko umreti”. U drugom mestu, takođe u Banatu, naišli smo na primer da je lovačko društvo istrebilo sove zbog treninga, jer su “idelane mete”, koje sporo lete i ne menjaju smer.
RAZLOGE za ovakvu mržnju, koja dovodi i do toga da se na mesta gde se pojavljuju sove bacaju ugarci, kako bi oterali smrt i “nečastivog”, ljudi su našili pre svega u tome što se sova pojavljuje noću, i oglašava se “sablasno”.
- Sova, zahvaljujući građi svojih krila, živi samotnjački, leti nečujno, a plen locira sistemom “doplera” jer su joj uši postavljene na različitoj visini, pa pomoću njih određuje udaljenost plena koji se kreće - objašnjava Ružić. - Čovek, s druge strane, ima urođen strah od nepoznatog, a sova ovo objedinjuje. Nečujno se pojavljuje iz mraka, i prodorno se oglašava, pa je zbog toga često bila poistovećivana sa demonima noći i sa nečastivim. Naši preci, pre mnogo vekova, srećom niu tako razmišljali: sova je za njih bila simbol mudrosti.
U SRBIJI se, nabraja Ružić, gnezdi mala ušara - sova utina, ritska sova, kukumavka i kukuvija (poznate po “vrištavom” oglašavanju), buljina (koja je među najugroženijima), šumska sova (“čovekalo), ćuk, gaćasta kukumavka, patuljasta sova, i sova - ušara.
Da bi se nešto promenilo u ovakvom odnosu prema ovoj ptici, studenti pozivaju građane, kojima su sove “komšije”, da ih ne uništavaju, već da njihova gnezdilišta prijave na adresu društva, koje je na Trgu Dositeja Obradovića 3, u Novom Sadu, ili na imejl milruzicŽyahoo.com. I naravno, da sove ne diraju.

PROMENA “IMIDŽA”
- NA ZAPADU je odnos prema sovama znatno drugačiji, možda i pod uticajem Harija Potera čiji je “drugar” prelepa sova - ističe Ružić. - U Velikoj Britaniji, na primer, farmeri kupuju “kućice” za sove i postavljaju ih na ambare, kako bi ih privukli da se kod njih gnezde. Istina, mi smo daleko od ovakvog “privlačenja” sova, ali, bilo bi dovoljno da ih samo pustimo da žive u našoj blizini, jer su izuzetno važan deo ekosistema, koji ograničava broj glodara.

VRSTE
U SRBIJI se, nabraja Ružić, gnezdi mala ušara - sova utina, ritska sova, kukumavka i kukuvija (poznate po “vrištavom” oglašavanju), buljina, (koja je među najugroženijima), šumska sova (“čovekalo), ćuk, gaćasta kukumavka, patuljasta sova, i sova - ušara.