U VODAMA južnog Jadrana održana je prva zajednička vežba pomorskih snaga Italije i SCG. To je ujedno bila i prva vežba sa jednom od članica NATO na moru, koja bi mogla dati značajan doprinos našim budućim integracijama.
Vežba spasavanja na moru, koja se sastojala od pet sekvenci, započela je rano ujutru, jugozapadno od ulaza u Boku Kotorsku. Učestvovalo je pet brodova naše Ratne mornarice, tri italijanske, helikopter i oko 350 ljudi, većim delom mornara VSCG.
Vežba je nosila naziv “Zajednički horizont” i njena suština bila je u traganju i pomoći na moru. Spasavan je požarom ugroženi trgovački brod kojeg je “glumio” transportni ratni brod Ratne mornarice VSCG “PO 91 Lubin”. Nakon vežbe u kotorsku luku uplovio je brod “Cigala fulgosi P 490” Ratne mornarice Italije koji će u naredna tri dana moći da posećuju stanovnici i gosti Boke Kotorske.
- Cilj ove vežbe je bio uspostavljanje i uvežbavanje procedure u zajedničkom traganju na moru između mornarica zemalja suseda. To je uz zaštitu od oružanog ugrožavanja i zaštitu ekonomskih i ekoloških resursa, jedan od osnovnih zadataka naše Ratne mornarice. Pokazali smo, mislim, da je obala Crne Gore bezbedna i da neće biti jedna od onih sa kojih se ilegalci otiskuju ka "šengenskim zemljama" - rekao je kontradmiral Jovan Grbavac, komandant Korpusa RM VSCG.
Frančesko Marija de Bjazi, komandant jedinice italijanskih patrolnih brodova, rekao je da je ova vežba jasno pokazala želju italijanskih i pomorskih snaga SCG za produbljivanjem saradnje.
- Mi sa albanskom RM blisko sarađujemo još od 1997. godine, a jedan naš brod će uskoro u Split, u službenu posetu, kao uvod u inteziviranje saradnje sa RM Hrvatske -rekao je De Bjazi.
Inače, kako je saopšteno, u Crnoj Gori će uskoro biti formirana obalska straža. Postupak je u toku i to objedinjavanjem svih resursa Ministarstva odbrane, odnosno Korpusa RM, MUP i Ministarstva pomorstva i saobraćaja.
Admiral Grbavac je naglasio da je ovo prvi korak ka "Partnerstvu za mir" naših oružanih snaga. Pri tom je kazao da će u sastavu RM VSCG ostati moderni brodovi i podmornice koji mogu da odgovore svim budućim zadacima.