INŽENjER Slobodan Nikolić (66) u Staroj čaršiji u Kruševcu naizgled drži samo razgranatu mašinsku radionicu. Ali nije tako. U radionici je smešten i ceo Muzej naučnih rariteta, od kojih najstariji potiču iz srednjeg veka. Znanja iz struke pomogla su Slobodanu da tokom 40 godina rada prikupi na hiljade retkih mašinskih predmeta i instrumenata za merenje fizičkih veličina.

Iz ljubavi prema nauci rodilo se i poštovanje prema genijalnom naučniku Nikoli Tesli. Otuda u jednoj od vitrina neobičnog muzeja brižno čuva originalnu fotografiju slavnog Tesle i to u srpskoj narodnoj nošnji! Ovaj unikat dobio je od daljih rođaka našeg naučnika, snimljenog oko 1880, a jedan od primeraka aparata kojim je snimak napravljen je takođe u Nikolićevom muzeju.

- Fotografija je nastala prilikom Teslinog dolaska iz Amerike, kada mu je majka Georgina bila bolesna - svedoči za "Novosti" inženjer Slobodan Nikolić.

- Verujem da je i sam Tesla nikada nije video. Narodna nošnja koju nosi je iz druge polovine 19. veka. Imam brojne instrumente kojima je Tesla baratao radeći na eksperimentima, ali priznajem da mi je fotografija najdraža.

STARINE VEZANE ZA KRUŠEVAC PORED pisanja stručnih, ali i knjiga o starom srpskom pismu, Slobodan Nikolić je našao dovoljno vremena i da prikupi na desetine starih dokumenata i svedočanstava o starom Kruševcu. Tako je uspeo da dođe do originalne prepiske između načelnika varoši kruševačke i beogradske iz 1850. godine, ali i kameno oruđe staro 5.000 godina iz okoline Kruševca.

Retki srećnici koje je Nikolić pustio u privatni muzej sigurni su da bi i Tesla bio oduševljen kolekcijama.

Među njima su se našli instrumenti za merenje fizičkih veličina, vlažnosti vazduha sa konjskom dlakom, merač vetra i nadmorske visine, te posebna kolekcija instrumenata za korišćenje elektrona (osciloskopi, ampermetri), kao i kolekcija elektronskih cevi, najbogatija na teritoriji bivše SFRJ, ali i set laboratorijskih vaga koje na starinski način mere hiljadite delove grama.

- Gramofoni su posebna priča, imam onaj slavni Tomasa Homa, produkcije iz 19. veka, prvi magnetofon sa čeličnom žicom iz 1936. godine, telefon iz 1905. godine "vestinghaus", radio-aparat (Beč 1910. tipa "minevra)... - nabraja Nikolić.

- Skoro sve raritete dobio sam na poklon. Za neke sam ipak morao da se pogađam. Tako je bilo i za džepni sat SS oficira iz Drugog svetskog rata, koje sam uspeo da otkupim od jedne niške porodice.STARI BUKVARI

MEĐU dragocenim kolekcijama Slobodana Nikolića nalazi se i zbirka najstarijih srpskih bukvara: bukvar inoka Save iz 1597. godine, crkveno-slovenski bukvar iz 1895. godine, kao i bukvari iz 1910. i 1916. godine, pa i partizanski bukvar iz 1944. godine.