DA bi se pouzdano znalo šta nas sve truje iz atmosfere, Srbija bi morala da ima avion-laboratoriju iznad zemlje, odakle bi uzimala uzorke vazduha za ispitivanje, kažu za ”Novosti” u Agenciji za zaštitu životne sredine. A za to, naravno, država nema para.

Zato se i ne zna pouzdano šta nam sve stiže s neba. Ali, čak i podaci o tome šta na nas vreba neposredno iznad naših glava, zvuče više nego alarmantno! Iz izveštaja Agencije za prošlu godinu (ima 40 mernih stanica širom zemlje) vidi se da je zagađenje vazduha toliko da smo i bez hemijskih zaprašivanja o kojima se sve više priča - životno ugroženi.

Ocena Agencije, u najkraćem, glasi: u celoj Srbiji vazduh je prekomerno zagađen! Najveće je zagađenje smešom PM10 (mešavina dima, čađi, prašine, soli, kiselina i metala). U pojedinim gradovima ima i azot-dioksida i sumpor-dioksida. Najzagađeniji su Beograd, Bor, Novi Sad, Niš, Kosjerić, Smederevo, Pančevo...

UMESTO SEDIŠTA U AVIONU SKLADIŠTA NOVOSADSKI ekolozi su preko kolega iz sveta došli do fotografija unutrašnjosti aviona sa ugrađenim metalnim rezervoarima umesto putničkih sedišta, koji sadrže hemijska sredstva koja se raspršuju širom sveta, pa i iznad Balkana. Na pojedinim sajtovima čak se reklamiraju avio-kompanije koje nude usluge montiranja mlaznica raspršivača.

Na Hemijskom fakultetu u Beogradu podsećaju da je PM10 toliko opasan da su procene da je u EU zbog aerozagađenja život izgubilo najmanje 3,6 miliona ljudi. Reč je o sasvim malim česticama koje, ako dospeju u pluća, usporavaju razmenu kiseonika i ugljen-dioksida. To dovodi do poremećaja rada srca, teških oboljenja disajnih organa, bubrega, jetre... Naročito mogu oštetiti zdravlje dece, trudnica, starih.

Profesor Hemijskog fakulteta dr Ilija Brčeski smatra da je globalno zagađenje danas takvo da nijedna zemlja pojedinačno, a posebno ne tako mala kao što je Srbija, ne može bilo šta da promeni. On objašnjava da čak i obični, komercijalni avionski letovi, mogu biti veoma štetni, pre svega zbog emisije enormnih količina ugljen-dioksida, kao i ugljevodonika koji nisu potpuno sagoreli u motoru aviona, i koji utiču na globalno zagrevanje:

- Oni mogu da uzrokuju narušavanje kompaktnosti ozonskog omotača, odnosno povećanog prodora visokoenergetskog UV zračenja, pa su, samim tim, i začetnici katalitičkih reakcija, čije posledice nauka još ne poznaje potpuno.

Osim komercijalnih, postoje i ciljani eksperimentalni letovi, sa težnjom da se umanji globalno zagrevanje, a koji emituju razne hemijske supstance.

- Svaki uticaj na atmosferu čini više štete nego da čovek smanji emisiju štetnih supstanci i pusti atmosferu da se sama oporavi - kaže Brčeski, i dodaje da delovanje na jonosferu može da se vrši i elektromagnetnim talasima različite energije, što je možda osnov HAARP sistema.

Pitanje hemijskog zaprašivanja iz atmosfere (hemtrejls), uskoro će biti otvoreno i pred srpskim parlamentom. Nikola Aleksić, prvi čovek Ekološkog pokreta Novog Sada, kaže da su lane na tu temu prezentovali rad na 15. Međunarodnoj naučnoj eko-konferenciji o zaštiti životne sredine pod pokroviteljstvom UN:

- Od potpisivanja sporazuma NATO Partnerstvo za mir, 2006. godine, na nebu iznad Srbije počeli su da se ocrtavaju drugačiji tragovi aviona i da se pojavljuju drugačiji oblaci. Šta god ti tragovi predstavljali, nisu u pitanju normalni kondenzacioni tragovi mlaznjaka.

Hemijski tragovi se ravnomerno raspršuju iza cele površine krila aviona, što ukazuje da se izbacuju iz raspršivača. Oni mogu imati nagle prekide, što takođe potvđuje da nije reč o tragovima mlaznih aviona. U hemijskim tragovima pronađeni su teški metali, bakterije, gljivice, pesticidi, mikoplazma, larve insekata nesvojstvenih lokaciji na koju se izbacuju, nanovlakna, koji su štetne po čoveka.