POSLE odluke Ustavnog suda da se ukinu delovi Vladine uredbe iz 2005. koji se odnose na boračko-invalidska prava ravnogoraca, polemike između nekadašnjih partizana i onih koji veruju da je Ravnogorski pokret bio antifašistički, dodatno su se rasplamsale. Tako od dugo najavljivanog pomirenja - nema ništa!

- Mi smo podneli zahtev za ocenu ustavnosti Zakona o pravima boraca i vojnih invalida, za čije je delove USS pre nekoliko meseci ocenio da su neustavni. Na osnovu toga i Vladina uredba je, po automatizmu, morala biti proglašena za neustavnu - kaže dr Miodrag Zečević, predsednik SUBNOR.

On kaže da je to samo prva faza. Sledeći je na udaru Zakon o rehabilitaciji!

Pošto je osporen antifašistički karakter Ravnogorskog pokreta, njegovi članovi sada se tretiraju samo kao učesnici rata, pa im je po tom osnovu, ostavljeno pravo na penziju i rehabilitaciju. Međutim, SUBNOR je već tražio da se oceni ustavnost Zakona o rehabilitaciji.

NISU DOČEKALI BORAČKI STATUS U poslednjih osam godina, od kad je usvojen zakon kojim se izjednačavaju četnici i partizani, Ministarstvu rada i socijalne politike obratilo se 3.000 ravnogoraca tražeći da im se prizna borački status. Njih 700 je odmah odbijeno, dok su ostali bili ”na čekanju” do danas.

Ako bi USS zaista osporio ovaj zakon, pravna posledica bilo bi poništavanje mnoštva presuda koje su u međuvremenu donete. Od 2.012 presuda o rahabilitaciji, bar pola se odnosi upravo na nekadašnje neprijatelje partizana.

I dok SUBNOR smatra da je bivša vlast ”političkim zakonima” pravila ustupke koalicionim partnerima, iz SPO poručuju da su upravo potezi USS politički.

- USS je ukinuo prava ravnogorcima, koja oni nikad nisu ni dobili zato što su institucije dezavuisale zakon o izjednačavanju prava pripadnika tog pokreta i partizana. Nijedan ravnogorac nikad nije dobio penziju. Deci komunista koja su na svim rukovodećim mestima u Srbiji smeta istina, a to je da je Ravnogorski pokret bio prvi antifašistički pokret u Evropi - kaže Aleksandar Jugović, šef poslaničke grupe SPO i DHSS.

Nasuprot njima, predsednik skupštinskog Odbora za ljudska prava Meho Omerović ocenjuje da je odluka USS ”očekivana, ispravna i pravedna”:

- Svi iskreni antifašisti znaju još od početka Drugog svetskog rata da su pripadnici ravnogorskog pokreta učestvovali u tom ratu - ali na strani okupatora.

Inače, članovi Ravnogorskog pokreta, prema odluci USS, nemaju više pravo na zdravstvenu zaštitu, borački dodatak, invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak, pravo na banjsko i klimatsko lečenje, na ortopedska i druga pomagala, porodičnu invalidninu.