U OKVIRU priprema za uvođenje trećeg testa na završnom ispitu 2014. godine učenici šestog razreda osnovnih škola u Srbiji u subotu su radili kombinovani probni test iz biologije, istorije, fizike i geografije. Pitanja su bila nepoznata, a đaci su imali dva sata za rešavanje 20 zadataka.

Ministar nauke i prosvete Žarko Obradović posetio je učenike OŠ “Kralj Petar Drugi” na Vračaru i rekao je da je suština ovog testiranja da decu uvede u ono što ih čeka za dve godine.

- Na osnovu rezultata testa biće napravljen stručni plan šta učiniti da se postigne napredak u oblastima u kojima zadaci nisu rešeni u dovoljnoj meri - rekao je Obradović. - Želimo da na vreme uradimo sve što je potrebno kako bi novi sistem polaganja male mature doveo do toga da svi postignu najbolje rezultate. Učenici koji nisu mogli danas da polažu probni test to će moći naknadno da urade.

Probni test je uveden da bi đaci imali dovoljno vremena da se pripreme za veći obim pitanja na maloj maturi za dve godine. Tada će na završnom ispitu, pored maternjeg jezika i matematike, polagati i treći ispit - kombinaciju pitanja iz pet predmeta: biologije, istorije, fizike, geografije i hemije, koju počinju da uče od sledeće školske godine.

Đaci na ovom testu neće biti ocenjivani, ali će rezultati koristiti nastavnicima u planiranju aktivnosti za dalje pripremanje učenika.

PRIMERI ZADATAKA

MEĐU pitanjima na testu su i - koji virus izaziva dečju paralizu, koji oblik vladavine iz antičkog doba postoji u većini današnjih država, da li se vulkani najčešće javljaju u oblasti Vatrenog pojasa Pacifika i koliki put će automobil preći za 10 minuta ako se kreće ravnomernom brzinom od 54 kilometra na sat.