U NACRTU budžeta Vlada nije predvidela racionalizaciju broja zaposlenih u državnoj upravi, već će se, naprotiv, njihov broj povećati za skoro 3.000. Između ostalog, budžet je predvideo da se Ministarstvu unutrašnjih poslova dozvoli zapošljavanje još 2.000 ljudi, većinom na poslovima policajaca i vatrogasaca, kao i da se Ministarstvo rada i socijalne politike ojača sa 221 radnikom na stručnim poslovima u centrima za socijalni rad.

Vlada je planirala i da naredne godine, za plate ukupno 268.903 zaposlenih, izdvoji 173,8 milijardi dinara, što je za 13,8 milijardi dinara više nego 2011.

Ne postoje precizni podaci koliko se u Srbiji, u poslednjoj deceniji, nagomilalo raznih agencija, direkcija, kancelarija, uprava i saveta, koje su većinom na teretu države, ali sudeći po predlogu budžeta za 2012, njihov broj neće biti smanjen ni sledeće godine.

Prema nacrtu trošenja novca iz državne kase koji će se uskoro naći u parlamentu, nije u planu ukidanje nijedne od ovih institucija, iako se nadležnosti mnogih od njih prepliću.

SEČA SAMO NA PAPIRU Ministar državne uprave Milan Marković najavljuje ”seču” nepotrebnih agencija: - Prvo ćemo krenuti sa propisima koji bi trebalo da reše pitanje onih agencija koje su osnovane po Zakonu o javnim agencijama, a zatim, deo po deo, da se pozabavimo vrlo čudnovatim skupom različitih tela i organizacija koje su godinama, nesistematski, pravljene i formirane.

Tako će se, na primer, regionalnim razvojem i dalje baviti čak pet pet institucija - Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Savet za regionalni i ravnomerni razvoj, Kancelarija za održivi razvoj nerazvijenih područja i lokalne kancelarije za regionalni razvoj.

U nadležnosti ministarstva na čijem je čelu Oliver Dulić, ostaju i Agencija za zaštitu životne sredine i istoimeni fond, za čije funkcionisanje je ukupno predviđeno 225 miliona dinara iz budžeta.

I pored toga što izdvaja 180 miliona dinara za Agenciju za borbu protiv korupcije, Vlada će i u 2012. zadržati i finansirati Savet za borbu protiv korupcije, u iznosu od 19,6 miliona dinara. Toliko novca dobiće i Agencija za energetsku efikasnost, iako pored nje postoji i Agencija za energetiku.

Jedinica za sveobuhvatnu reformu propisa svojevremeno je ”popisala” više od 150 različitih regulatornih tela u Srbiji. Đorđe Vukotić, iz Jedinice, kaže nam da ove institucije ne komplikuju toliko poslovanje privrede, koliko opterećuju državnu kasu, jer za svaku treba obezbediti prostor, zaposliti minimum petnaestak ljudi, plaćati plate i režije.

U Uniji poslodavaca Srbije (UPS) napravili su računicu da raznorazne agencije, kancelarije, direkcije, uprave državu godišnje koštaju više od 820 miliona evra:

- Tražimo da se nepotrebne agencije ukinu i da se novac preusmeri na osnivanje Razvojne banke. Te agencije često su samo meka za partijske kadrove, koji tamo primaju plate koje su i do nekoliko puta veće od prosečne zarade u Srbiji, koja iznosi oko 30.000 dinara - tvrdi za ”Novosti” Nebojša Atanacković, predsednik UPS.