Pregovori u vezi s projektima modernizacije srpske železnice, koji će se finansirati iz ruskog kredita vrednog 800 miliona dolara, privode se kraju. Realizacija tri od ukupno šest projekata trebalo bi da započne do kraja ove godine. Prvi obavezujući ugovori spremni su za potpisivanje, a parafiraće ih u naredna dva dana Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu, i Aleksandar Saltanov, zamenik predsednika „Ruske železnice“, zadužen za međunarodnu saradnju.

Ruski zajam, i to je definitivno ugovoreno, realizovaće se po fazama. Za izgradnju drugog koloseka na pruzi Beograd - Pančevo i izgradnju pruge Valjevo - Loznica projektna dokumentacija je spremna i dostavljena ruskoj strani. Postignut je dogovor i o nabavci novih dizel motornih vozova. Ambasador Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Konuzin, koji je prisustvovao sastanku posvećenom detaljima ruskog kredita, tvrdi da nije isključeno učešće ruskih kompanija u rekonstrukciji pruge Beograd - Bar.

- Ova trasa se nedovoljno eksploatiše. Prugom se godišnje može prevesti sedam miliona tona tereta, a preveze se samo jedan milion - smatra ruski ambasador.

- Za Rusiju je važan i razvoj rečnog saobraćaja, pa bi investitori iz naše zemlje mogli da učestvuju u modernizaciji srpskih luka.

NOVA FAZA DOGOVORA SRPSKA strana od ruske sada očekuje i ponudu koja će sadržati vrednost radova, s obzirom na to da će generalni izvođač biti firma iz sastava „Ruskih železnica“.

Ambasador Konuzin poručio je i sa Ekonomskog samita da Rusija smatra Srbiju ključnom državom za saradnju u jugoistočnoj Evropi, a da je naročito važan projekat „Južni tok“.

U govoru na srpskom jeziku on je rekao da distribucija ruskog gasa treba da ojača infrastrukturnu i energetsku bezbednost Evrope u celini.

- Projekat „Južni tok“ je ekonomski opravdan, a i Srbiji će omogućiti stabilne prihode od tranzitnih taksa - rekao je Konuzin. - Suvišne su dileme o tome da li su gasovod „Nabuko“ i „Južni tok“ međusobno suprotstavljeni projekti. Čak i u slučaju realizacije projekta „Nabuko“ postojaće potražanja evropskih država velikih količina ruskog gasa.