BEOGRAD - Skupština Železnica Srbije usvojila je predlog projekata za rekonstrukciju pruga koja će omogućiti brzine vozova do 200 kilometara na sat.

Predlog predviđa da se na deonici Stalać - Đunis, pruge Beograd - Niš - Preševo – granica sa Makedonijom, obavi rekonstrukcija i dogradnja drugog koloseka za brzinu od 160 kilometara.

Za deonicu Stara Pazova - Novi Sad predviđana je brzina do 200 kilometra na sat.

Projekte za rekonstrukciju ovih pruga je uradio Saobraćajni institut CIP.

Na trasi deonice Stalać - Đunis biće izgrađena dvokolosečna pruga sa pet tunela, ukupne dužine 5.951 metara i most preko Južne Morave dug 227 metara.

Predviđena je i neophodna eksproprijacija zemljišta površine 1.825 ari, a vrednost cele investicije je procenjena na 105 miliona evra.

Postojeću trasu pruge Stara Pazova - Novi Sad na delu od Beške do Petrovaradina nije moguće zadržati zbog prostornih ograničenja i uslova na teritoriji opštine Sremski Karlovci.