ANTOCIJANI su biljne materije koje ispoljavaju lekovito dejstvo u ishrani ljudi. Nalaze se i u nekim sortama i hibridima kupusa. Danas postoje i hibridi između belih i crvenih kupusa, kao što je golubanac, i hibridi između crvenih sorti, kao što je violeta. Njihove osobine su takve da predstavljaju novost na tržištu.

Golubanac ima lišće roze boje, a prosečna masa glavice je oko dva i po kilograma. Može da se gaji kao letnji ili jesenji kupus, za kiseljenje. Glavice ne pucaju. Mogu dugo da stoje u bašti i beru se sukcesivno. Pri tome, masa glavica se povećava, a time i ukupan prinos. Kočanj je mali, a time i kuhinjski otpadak. Posle seče glavica ostaje po 10-15 krupnih spoljnih listova koji se mogu iskoristiti u ishrani životinja.

Mlado spoljno lišće kupusa može da se koristi i u kulinarstvu, kao