Kakve veze ima vaša mama sa brojem vaših ljubavnih partnera? Prilično, kaže studija Univerziteta u Ohaju. Ljudi čije su majke imale više partnera, bilo bračnih ili vanbračnih, više su skloni da krenu istim putem. Rezultati studije sugerišu da majke prenose na decu osobine i veštine koje čine da njihova deca formiraju stabilne ili manje stabilne veze. Ranija istraživanja su pokazala da su deca razvedenih roditelja više sklona tome da se raziđu, ali ovo baca novo svetlo na uticaj roditelja na odnose naslednika.

U istraživanju su korišćeni podaci iz ranijih dugoročnih istraživanja koja su pratila učesnike više od dve decenije. Istraživači su pošli od teorije da je više ugroženo starije dete koje je gledalo kako majka ide iz veze u vezu, dok su mlađa deca zaštićenija, jer nisu bila izložena velikom broju partnera svojih roditelja. Ali pokazalo se da to nije tačno, pa su zaključili da majke prenose osobine i veštine na decu. Naučnici spekulišu da se majke koje imaju više partnera možda ne nose dobro sa konfliktima ili nemaju dobre međuljudske veštine, ili imaju mentalne probleme, a svi ti faktori mogu da dovedu do nestabilnosti u vezi i mogu se preneti na naslednike.