DA li se u ljubavi ili prijateljstvu privlače sličnosti ili razlike, večita je dilema. Ali po kom principu bi trebalo da se rukovodimo u odabiru partnera i prijatelja da bismo bili u zdravom odnosu? Psihoterapeut Zoran Milivojević kaže da bi trebalo da biramo ljude koji sa nama dele osnovne životne vrednosti.

- Moraju da imaju slične poglede kao i mi na važna životna pitanja - tvrdi Milivojević. - U partnerskoj terapiji vidimo kako ljudi koji se vole ali imaju različite koncepte o tome kakva veza treba da bude, "siluju" jedno drugo da se uklopi u njihov koncept veze. I zato je veoma važno da, pored privlačnosti i ljubavi, postoji i saglasnost o tome kakva veza treba da bude. To vam je kao sa filmom, prvo se napravi scenario, a onda se traži glumac za glavnu ulogu. Kada postoji scenario, pojaviće se i kriterijumi, i postaje jasno ko ne može da se uklopi u dati scenario a ko može. Nije svejedno da li je film akcioni, horor, porodični, za decu, komedija ili porno.