Školsko zvono samo što nije pozvonilo za početak nastave, a najviše mu se verovatno raduju - prvaci. Dok odbrojavate poslednje dane do prvog đačkog dana, proverite da li je vaš budući školarac spreman za školu. Stručnjaci savetuju da mu na papiru nacrtate različite oblike od kojih ćete napraviti slagalicu. Na jednoj strani neka bude slika, a na drugoj slova. Zamolite ga da složi slagalicu, a zatim da pročita reč. Tako ćete ga navesti da vežba redosled slova u rečima, što će mu kasnije olakšati učenje.

Možete da mu nacrtate i određeni pojam, a na manjim papirićima napišite slova, pa mu recite da složi slova kako bi napravio reč. Postavljajte mu pitanja u vezi sa tom reči koju slaže - na koje slovo počinje, na koje se završava... Navedite ga da promišlja, ali tako da mu bude zabavno i neopterećujuće.