Znamo da je kiseonik neophodan za održavanje života svakog živog bića. Bez hrane čovek može da preživi 30 do 40 dana, bez vode tri do četiri dana, ali bez kiseonika samo tri do četiri minuta! Zna se i da ogroman broj oboljenja nastaje baš zbog toga što je smanjen ili prekinut dotok kiseonika do ćelija, tkiva i organa, zbog čega dolazi do njihove patnje i oštećenja, a nadalje i do bolesti.

Shodno tome, kod mnogih oboljenja sprovodi se terapija upravo kiseonikom, u za to namenski napravljenim baro-komorama. O kakvim je komorama reč i na koji način se primenjuje kiseonik u svrhu lečenja, objašnjava pukovnik primarijus dr Milorad Rabrenović, načelnik Centra za hiperbaričnu medicinu u Vojnomedicinskoj akademiji:

- Terapija se zasniva u primeni stoprocentno čistog kiseonika, za razliku od onoga koji dišemo, gde je tek 20 procenata ovog životno važnog gasa. Udisanje čistog kiseonika odvija se pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalno dizajniranim hiperbaričnim komorama. Ovakav kiseonik je prvobitno korišćen za lečenje dekompresionih bolesti kod ronilaca. Od 1955. godine koristi se u kliničke svrhe za bolesti koje nisu ronilačke, što se smatra izvanrednim medicinskim napretkom koji se po značaju meri sa uvođenjem transfuzije i antibiotika u terapiju.

*Kakvi su uslovi u hiperbaričnoj komori?

- To je hermetički zatvoren prostor u kojem se terapijski opseg kreće od 2 do 2,8 atmosfera. Bolje rečeno, kao da se osoba nalazi na dubini od 8 do 18 metara. Unutra se boravi oko 70 minuta, a terapija se određuje u odnosu na stanje pacijenta i bolest koja se tretira. Sam kiseonik je potpuno isti kao i svaki drugi medicinski kiseonik. U datim okolnostima njegova lekovitost se ogleda u tome što se daje na povećanom atmosferskom pritisku, gde menja fizička i biološka svojstva.

* Šta to znači?

- Na povišenom atmosferskom pritisku čist kiseonik se ponaša antizapaljenski, baktericidno, imunosupresivno. Podstiče sintezu, odnosno stvaranje fibroblasta i kolagena za regeneraciju tkiva, ubrzava stvaranje kalusa na mestu preloma, popravlja kompletnu cirkulaciju i čisti organizam. Pozitivan ishod lečenja u hiperbaričnoj komori mogu da očekuju i dijabetičari kao i pacijenti sa hroničnim ranama. Konkretno, kod dijabetičara dolazi do ubrzanog metabolizma i pada šećera za jednu do dve jedinice, pri čemu se smanjuju i rizici od drugih komplikacija. Da bi efekat lečenja bio što bolji vrlo je važno da dijabetičari u baro komoru uđu što ranije, odnosno dok bolest nije uznapredovala.

* Gde se još pokazao izuzetno efikasnim ovaj vid lečenja?

- Lečenje čistim kiseonikom ili oksigenoterapija pokazala se izuzetno efikasnom kod osteomijelitisa, odnosno infekcije kostiju, avaskularne nekroze kostiju (odumiranje koštanog tkiva zbog manjka dotoka krvi), raznih vrsta pareza i paraliza, odnosno oduzetosti nerava lica. Kada je reč o parezi facijalisa za pacijenta je najbolje da dođe dok je stanje još akutno.

* Koje su još bolesti na listi uspešno lečenih?

- Kod hitnih stanja kao što su trovanja ugljen-monoksidom, gasna gangrena ili dekompresione bolesti, terapija kiseonikom je lek izbora. Primera radi, ako se neko otruje u požaru ugljen-monoksidom, potrebno je nekoliko sati da se njegova udahnuta količina prepolovi, dok je za to u hiperbaričnim uslovima potrebno 40 minuta. Na listi uspešno lečenih bolesti su i vaskularna glavobolja ili migrena, kao i parodontopatije gde je delovanje usmereno na desni. Sa izuzetno visokim procentom uspešnosti leči se i iznenadna gluvoća jednog uva, iznenadni gubitak vida na jednom oku, kao i mnoge sistemske reumatske bolesti. Preporučuje se i osobama koje idu na vantelesnu oplodnju jer čist medicinski kiseonik deluje na nivou matičnih ćelija. Primenjuje se i u antiejdžing programu gde deluje na slobodne kiseoničke radikale koji utiču na proces starenja. Takođe, oslobađa i od stresa koji je konstantno prisutan u životu savremenog čoveka. Zapravo, čistim kiseonikom u baro-komori leči se sve gde je došlo do kompromitovanja cirkulacije.

KO NE MOŽE

Postoje neka stanja koja onemogućavaju ulazak i boravak u baro-komori. Privremeno na ovaj vid lečenja ne mogu prehlađene osobe sa zapušenim nosom, upaljenim grlom i ušima, tačnije sa zapaljenjem gornjih disajnih puteva. Apsolutno je kontraindikovano za osobe obolele od epilepsije, HOB-hronično opstruktivne bolesti pluća, astme i maltene svih drugih bolesti ovog organa. Ulazak nije dozvoljen ni pacijentima sa pejsmejkerima i ugrađenim električnim pumpama, bilo insulinskim ili protiv bolova. Nije dozvoljeno ni obolelima sa kardiomiopatijom, odnosno oslabljenim srcem, malignim bolestima, obolelima od karcinoma na citostatskoj terapiji, osobama sa bolestima organa sluha, trudnicama, klaustrofobičnim osobama... Zapravo, o tome ko sme da uđe u hiperbaričnu komoru radi lečenja, konačno mišljenje daju lekari hiperbarične medicine, na osnovu tražene medicinske dokumentacije - naglašava dr Rabrenović.

PRIPREMA

Pre ulaska u baro komoru neophodno je kod kuće oprati telo i kosu. Nakon toga nije dozvoljena upotreba kozmetičkih preparata - parfema, krema, ruževa, lakova za kosu pa čak ni lakova za nokte. Odeća mora da bude apsolutno od pamuka, bez primesa sintetike, svile ili vune. Treba jesti dva sata pred dolazak na terapiju, a iz ishrane izostaviti namirnice koje nadimaju. Konzumiranje alkohola i opijata nije dozvoljeno.

Pre ulaska u hiperbaričnu komoru važno je obavestiti lekara koji sprovodi terapiju o lekovima koji se uzimaju za određene bolesti. Zdravstveno osoblje treba obavestiti i ako pacijent nosi slušne proteze, dok sočiva i pokretne zubne proteze treba skinuti - nabraja naš sagovornik.