OTPORNOST bakterija na antibiotike sve češće dovedi do ozbiljnih komplikacija tokom vaskularnih operacija, zbog čega je ugrožen život pacijenta, upozorilo je Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije. Preterana upotreba ovih lekova kada to nije neophodno učinila je da neke infekcije tokom vaskularne intervencije ne mogu da se saniraju ako se ne koriste povećane doze i nove vrste antibiotskih lekova.

S obzirom na to da su vaskularni graftovi vrlo podložni infekcijama, antibiotici su od izuzetnog značaja za oblast vaskularne hirurgije. Ukoliko se prekomerno koriste ovi lekovi, dolazi do rezistencije zbog koje je onemogućena pravilna intervenicija lekara kada je života ugrožen.

- Nažalost, graft tada mora da se izvadi i da se pacijent leči adekvatno antibioticima, ali ukoliko postoji rezistencija na antibiotik, to će se teško postići - kaže za "Novosti" profesor dr Aleksandar Tomić, načelnik Klinike za vaskularnu hirurgiju Vojnomedicinskeakademije u Beogradu.

Vaskularni pacijent je kompleksan za lečenje, jer već ima oštećene krvne sudove, vrlo je osetljiv na infekcije, često ima promene u vidu vlažnih gangrena, koje su same po sebi već razvijena infekcija. Infekcija treba da se leči kombinovano, hirurgijom, amputacionim metodama, uz antibiotike.

- Ako postoje polimorfne infekcije, lekari to ne mogu da izleče ukoliko kod pacijenta postoji rezistencija na antibiotike. Implantacija veštačkih materijala je složen postupak jer on predstavlja meku za bakterije u vaskularnom graftu. Ukoliko se to desi, nemoguće je izbaciti bakterije - kaže prof. Tomić.

Prema savremenim trendovima u lečenju, u timovima za vaskularnu hirurgiju i konzilijumu lekara, uvažava se mišljenje infektologa ukoliko je potrebno pacijentu dati kombinaciju dva i više antibiotika.

- Zbog toga se, u cilju suzbijanjazloupotrebe antibiotika, svakodnevno sprovode kontrole infektologa i epidemiologa - kaže prof. dr Tomić.

Prof. dr Ljiljana Marković Denić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Radne grupe Ministarstva zdravljama za racionalnu upotrebu antibiotika, kaže da se Srbija nalazi u vrhu država po neracionalnoj upotrebi antibitika. Zato je Ministarstvo zdravlja i pokrenulo kampanju, a dosadašnji efekat je za 32 odsto manja potrošnja antibiotika u protekle tri godine.


OGRANIČENjA I U VETERINI

Radna grupa Ministarstva zdravlja pripremila je Nacionalni vodič za racionalnu primenu antibiotika i napravila Nacionalni plan za antimikrobnu rezistenciju.

- To je po prvi put da je humanitarni sektor povezan sa Sektorom za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, jer je i u svetu dokazano da nema smanjenja rezistencije antibiotika na bakterije ukoliko se ne uključi zajedno humanitarni i veterinarski sektor - kaže prof. dr Ljiljana Marković Denić.