AKO vam je šećer na prazan stomak u granicama normalnih vrednosti, a to potvrđuje i test HbA1C ne znači da ste zdravi. Naime, moguće je da patite od smanjene tolerancije na glukozu, a to stanje može da se utvrdi samo OGTT testom. Smanjena tolerancija na glukozu upućuje da je rizik da se oboli od šećerne bolesti veoma visok. Prema preporukama, posebno američkih udruženja dijabetologa i endokrinologa predijabetes je neophodno da se leči lekovima, a ne samo izmenama u ishrani i povećanju fizičke aktivnosti.

Doktorka Ljiljana Lukić, endokrinolog Kliničkog centra Srbije kaže da svaki od testova za otkrivanje narušenih vrednosti metabolizma ugljenih hidrata procenjuje stanje glukozne tolerancije u organizmu u različitim uslovima i iz tog razloga mogu da se dobiju rezultati koji ne idu u istom smeru:

- Određivanje nivoa šećera u krvi natašte i HbA1c je dovoljno, ako obe vrednosti ukazuju na dijagnozu dijabetesa, odnosno kada je nivo šećera u krvi natašte veći ili jednak sa sedam, a HbA1c 6,5 odsto i više - kaže dr Lukić. - U svakoj drugoj situaciji, posebno kada je izmerena vrednost šećera na prazan stomak 6,1 do 6,9 mmol/l, a HbA1c između 5,6 i 6,5 odsto neophodno je uraditi u dva navrata OGTT test.

Da bi OGTT test dao precizne rezultate važna je dobra priprema za sprovođenje ove vrste pretrage.

- Pre testiranja potrebno je da osoba u prethodna tri dana unosi minimalno 150 grama šećera, da nema akutnu infekciju, da nije imala povećanu fizičku aktivnost u prethodna 24 sata i da nije unosila hranu minimum 10 sati pre testiranja, kao i da nije ekstremno mršava - napominje dr Lukić. - A, da bi se dijagnoza ispravno postavila neophodno je da se testiranje ponovi ako je rezultat bio pozitivan.

Naša sagovornica kaže da OGTT test ne bi trebalo sprovoditi kao prvu meru utvrđivanja dijabetesa ili predijabetsa.

- Neophodno je da osoba koja je u riziku od obolevanja od tipa 2 dijabetesa obavezno sprovede određivanje nivoa šećera u krvi natašte i HbA1c, a u dva navrata OGTT onda kada rezultati ovih testiranja nisu konkluzivni ili kada na osnovu simptoma sumnjamo na smanjenje tolerancije na glukozu - kaže dr Lukić. - Simptomi mogu da budu brojni, a najčešći su česta žeđ, često mokrenje i osećaj gladi kratko iza uzimanja obroka.

Doktorka Lukić napominje da je u cilju prevencije dijabetesa, epidemije savremenog sveta, neophodno lečiti smanjenu toleranciju na glukozu, pre svega adekvatnom ishranom i povećanjem fizičke aktivnosti. Kada je o leku reč najviše može da pomogne primena metformina, koji je inače registrovan kao prvi lek izbora u terapiji dijabetesa tipa 2. Za sada ne postoje čvrste preporuke u primeni drugih lekova kao što su akarboza, inkretini i SGLT2 inhibitori.

TRI STANjA

POREMEĆAJ u metabolizmu glukoze javlja se u tri stanja. Prvo je povišen nivo šećera u krvi, drugo povišen nivo šećera u krvi i smanjena tolerancija na glukozu, a treće samo smanjena tolerancija na glukozu. Osobe kojima je utvrđen predijabetes na svake dve godine je važno da prate parametre glikoregulacije merenjem šećera natašte, HbA1c i OGTT testovima.