BIOLOŠKA terapija u lečenju psorijaze može potpuno da ukloni simptome bolesti, pre svih kožne promene. Prema procenama stručnjaka, obolelih od psorijaze u Srbiji ima oko 140.000, a biološki lekovi bi bili od pomoći za njih od 10 do 15 odsto. Reč je o izuzetno skupim medikamentima i njihova upotreba zasad nije dostupna o trošku zdravstvenog osiguranja.

Docent dr Dušan Škiljević, dermatolog i zamenik direktora Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije, kaže da je reč o imunogenim lekovima koji se osim za lečenje psorijaze koriste i za lečenje drugih sistemskih bolesti u reumatologiji, alergologiji, neurologiji, gastroenterologiji:

- Biološka terapija za lečenje psorijaze primenjuje se već 15 godina u svetu. To praktično znači da je potrebno još iskustva da bi se uradile sveobuhvatne studije o njenoj delotvornosti. Kod određenog broja obolelih rezultati su fantastični, jer su se kožne promene sasvim povukle. Od klasičnih lekova koji su dugo u upotrebi ovakav rezultat se nije ni očekivao niti je ikada ostvaren.

Naš sagovornik kaže i da je primena biološke terapije mnogo komfornija za pacijenta, jer za razliku od klasične ne podrazumeva svakodnevno nanošenje masti i uzimanje lekova. Dovoljno je da se lek primi injekciono jednom u dve nedelje.

- Kao i svaki drugi lekovi, i među biološkim lekovima se javljaju nove generacije savremenijih i boljih medikamenata - objašnjava dr Škiljević. - Već postoje oni koje pacijent dobija jednom u tri meseca, a bolest je sve vreme u fazi mirovanja.

Ipak, biološka terapija za obolele od psorijaze ima svoja ograničenja. Primenjuje se kod pacijenata koji imaju umereno tešku ili tešku psorijazu, ali koji su u dobrom opštem stanju i nemaju udružene bolesti poput hepatitisa, druge autoimunske bolesti, HIV, tuberkuloze ili maligniteta.

- Kao i svaki drugi lek, i biološka terapija može da izazove neželjena dejstva - kaže dr Dušan Škiljević.

Biološka terapija kod izvesnog broja pacijenata ne daje rezultat, jer organizam stvara antitela na primenjeni imunogeni lek.


TRI STADIJUMA

U utvrđivanju težine oboljenja posmatra se površina kože koja je zahvaćena psorijazom. Ukoliko je promenama zahvaćeno do pet odsto kože, reč je o lakšem obliku, od pet do 10 odsto umereno teški, a više od 10 procenata je težak oblik psorijaze.