Pacijente koji su spletom nesrećnih okolnosti završili u komi, nikako ne treba otpisivati! Oni mogu na postavljena pitanja da odgovaraju sa da i ne promenom misli, tvrde naučnici sa Kembridža. Tvrdnju zasnivaju na osnovu rezultata dobijenih merenjem magnetnom rezonancom reakcije mozga na postavljena jednostavna pitanja. Bili su, najblaže rečeno iznenađeni reagovanjem pacijenata koji, iako u komi, mogu da odgovaraju menjajući misli.

"Otključavanje" tajne unutrašnjeg glasa moglo bi da ima vrlo važnu ulogu u donošenju odluke o životu i smrti hiljade pacijenata koji leže u komi. Grupa ovih naučnika veruje da bi čak jedna petina "otpisanih" mogla da komunicira. Takođe tvrde da su pacijenti nad kojima su obavljena ispitivanja, iako u nemogućnosti da komuniciraju sa spoljnim svetom, "svesni i da razumeju zadata uputstva i govor, na osnovu čega i odlučuju kako će da odgovore".