Da li mislite da ste pametniji, lepši, bolji nego što vas drugi ljudi vide? Uprkos tezi da ne procenjujemo sebe objektivno i da kad razmišljamo o svojim osobinama nosimo ružičaste naočare, studija Univerziteta u Torontu pokazuje da nije tako.

Zaključak studije, da smo prilično realni kad procenjujemo sebe i da naša slika nije pozitivnija od one koju ima naša okolina, iznenadio je naučnike. Zašto je tako?

Neki ljudi mogu svakako da "ulepšavaju" sebe. Drugi, pak, idu u drugu krajnost procenjujući sebe lošije nego što to radi njihova okolina. Ali i jedan i drugi pristup imaju cenu zbog čega ljudi podsvesno biraju da budu objektivni. Primera radi, onaj ko ima dobru sliku o sebi možda ne vidi negativne informacije o svojoj ličnosti koje dolaze od drugih ili odbija da ih prihvati. Šta god bio razlog, ishod može biti negativan, jer, kako ističu naučnici, tip ličnosti je važan faktor predviđanja uspeha u životu. Naučnici zato kažu da bi valjalo sprovesti detaljnija istraživanja koja će pokazati da li oni koji "ulepšavaju" sebe lošije prolaze na poslu i u školi.