Ako želite dobrog radnika, obratite pažnju na to da li je sklon krivici. Američko istraživanje pokazuje da su ljudi koji su skloni tome da osećaju krivicu istovremeno i pouzdaniji, jer ih osećanje griže savesti sprečava da greše u budućnosti.

Da bi neko bio pouzdan radnik, mora da oseća odgovornost za svoje postupke, pokazuje studija Univerziteta u Čikagu objavljena u "Magazinu ličnosti i socijalne psihologije". Faktor koji najbolje predviđa pouzdanost nekog radnika je njegova sklonost krivici. Ona je važnija od otvorenosti, opreza, pa i saosećajnosti. Ali ovo se ne odnosi na krivicu koju smo osetili nakon čina, već na predviđanje osećanja krivice koje će nas naterati da ne počinimo sporno delo. Jer na ljude koji strahuju od toga da će izneveriti druge možemo da računamo.