NOVA knjiga Vladimira Pištala "Značenje džokera", u izdanju "Agore", predstavljena je u petak u Biblioteci grada Beograda. Esejima autora, koji živi i radi u SAD, zajednički imenitelj je smeh.

- Ovi eseji su na tragu avangarde, što nije uobičajen način pripovedanja. Još je Aristotel govorio da je definicija humora iznenađenje - rekao je Pištalo. - Bavio sam se duhovitim ljudima, poput Čarlija Čaplina, koji moje studente u SAD nije zasmejao. Čaplin ne poštuje nikakave autoritete, ali plašim se da studentima izrugivanje autoriteta ide protiv onoga kako su učeni.

Pištalo je eseje u celini "Srpska Amerika" posvetio Čarlsu Simiću, Henriju Luisu Menkenu, ali i Džonu Mujeru, odnosno prirodnom nadrealizmu srpske naravi.

Pročitajte još - Vladimir Pištalo: Titraj gusala nad Njujorkom

- Esej je skrajnut žanr kojeg skoro nema, ali ova knjiga kao da počiva na velikoj tradiciji eseja. Ona uvodi čitaoce u suštinu mišljenja i autorove poetike, a istovremeno je i poezija i priča. Knjiga se bavi i time kako su očevi u SFRJ "pojeli" percepciju svoje dece, ali i strašnim stvarima iz devedesetih godina - kazao je urednik i recenzent Nenad Šaponja.

Mlada književnica Snežana Savkić je istakla da teme kojima se Pištalo bavi nisu anahrone, te da čitaoce kroz delo vodi problematizacija smeha:

- Ako pogledamo način na koji autor prilazi svoj kulturi, prepoznaćemo produhovljeni nacionalni vitalizam na tragu Stanislava Vinavera. Baveći se američkom kulturom, autor na autentičan način povezuje stvari koje nisu iste i tako stvori faktor iznenađenja.