OBRAĆANjEM naslovljenim "Laže i paralaže Aje Jung", Vladan Vukosavljević je odgovorio na optužbe koje je na njegov lični račun i na račun Ministarstva kulture i informisanja, a povodom Konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva, izrekla direktorka Beogradskog festivala igre, najavljujući izvođenje komada La Vie Parisienne u okviru pratećeg programa BFI.

- U stavu "da se niko do sada nije toliko trudio da uguši Beogradski festival igre kao aktuelni ministar kulture", kriju se i laž i kleveta. BFI je u poslednje dve godine na konkursu Ministarstva dobijao sredstva u ukupnim iznosima od po 11,5 miliona dinara. Zvanične komisije, sastavljene od profesionalaca u svojoj oblasti, uvažavajući interese i potrebe razvoja domaće plesne scene i za sve konkursne zahteve nedovoljan budžet, BFI su dodeljivale znatno niža sredstva, ali je Ministarstvo, imajući u vidu značaj festivala, iz skromnog diskrecionog fonda taj iznos bitno uvećavalo. Tako će biti i ove godine, i gospođa Jung je s tim odlično upoznata - ističe Vukosavljević, koga je Jungova optužila za ignorisanje njenog festivala, i dodaje da, ako iznos od 100.000 evra za privatni projekat predstavlja "gušenje BFI", onda Jungova i on ne koriste sličnu logiku niti dele isti društveni moral.


PROČITAJTE JOŠ: NEDA ARNERIĆ NA KUĆNOM OPORAVKU: Uskoro povratak u teatar

Direktorka BFI, koji je ove godine, umesto sa traženih 15 miliona, zvanično na konkursu podržan sa dva miliona dinara, što je detaljno objašnjeno u obrazloženju konkursne komisije, izjavila je da je zatvaranje finansijske konstrukcije festivala ugroženo i da veliki deo troškova ostaje nepokriven.

Ministar na to odvraća da BFI, uz druge olakšice, finansiraju i gradski i pokrajinski sekretarijati za kulturu, i to takođe višemilionskim iznosima.

- Ako Jungova, uprkos tome, smatra da bi država ili Ministarstvo trebalo da pokriju sve ili skoro sve troškove BFI, a da njoj kao organizatoru ostane prihod od ulaznica, onda smo bliže logici Ostapa Bendera "ideje naše, benzin vaš", a ne razumnoj i društveno i moralno prihvatljivoj argumentaciji.


LOŠA KOMUNIKACIJA

VUKOSAVLjEVIĆA je Aja Jung optužila i za lošu komunikaciju, rekavši da je on "deveti njihov ministar kulture", s tom razlikom što je "sa njegovim prethodnicima uvek razgovarala". Ministar na to odvraća napomenom da su svi učesnici na konkursima Ministarstva pred komisijama u jednakom položaju i da tu činjenicu ni Aja Jung ni bilo ko drugi neće moći da promeni, te da će svako ko se služi bilo kakvim pritiscima i pokušava da utiče na rezultate konkursa sa njim imati "lošu komunikaciju".