Izložba "Usitnjavanja-Priča o avanu" Etnografskog muzeja, Muzeja nauke i tehnike i Univerziteta u Beogradu - Farmaceutski fakultet, biće otvorena 15. marta u Muzeju grada Novog Sada.


Izložba je posvećena jednoj od najstarijih čovekovih alatki čija je funkcija ostala nepromenjena do današnjih dana.


Izložbom se istražuje, valorizuje i prezentuje do sada retko izlagan muzejski predmet - avan kao specifična čovekova alatka suštinski nepromenjena od praistorije.


Avan se s pravom može smatrati civilizacijskom insignijom - označiteljem čovekovog prestanka preživljavanja i početka kulture ishrane.


Kontinuirana upotreba u farmaciji svrstala ga je u alatku koja je simbol farmacije.


PROČITAJTE JOŠ: Samostalna izložba Božidara Babića u "Galeriji `73"


Avan (tarionik) je prva alatka koja se koristila za izradu lekova još u starom Egiptu.


U praistoriji su prvi avani izrađivani od kamena, a od kraja 18. veka počinju da se prave i od porcelana i stakla.


Danas se oni izrađuju od najrazličitijih prirodnih i veštačkih materijala.


U kulturi balkanskih naroda usitnjavanje i avan imaju civilizacijski kontinuitet.


Na izložbi će, kroz priču o avanu, biti prezentovan ne samo njegov kulturni značaj, već i širi kulturni kontekst usitnjavanja hrane i drugih namirnica i materija, zapravo kulturološki značaj čovekove aktivnosti usitnjavanja.


Izložba u Zbirci strane umetnosti Muzeja grada Novog Sada biće otvorena do 15. aprila.