Vladislava GORDIĆ PETKOVIĆ (Novi Sad)

1. "UHVATI ZECA", Lana Bastašić ("Kontrast")

2. "ODUSTAJANjE", Jelena Lengold ("Arhipelag")

3. "ZABLUDA SVETOG SEBASTIJANA" Vladimir Tabašević ("Laguna")

4. "SAN ULICE", Božo Koprivica ("Karioke")

5. "ILI NE", Draginja Ramadanski (Kulturni centar Novog Sada)

PROČITAJTE JOŠ - NAGRADA "MEŠA SELIMOVIĆ": Težak put do buktinja duha

Romani J. Lengold i L. Bastašić svaki na svoj način suočavaju svest i svet: u njima se varljivo sličnim pseudoispovednim manevrima otvaraju uvidi u zakopane tajne detinjstva i razmagljuju sumnje odraslog doba - onoliko koliko se to može u razdešenim svetovima. Tabaševićev ranjivi a svemoćni pripovedač u jeziku razlistava ludilo koje je istovremeno simulirano, glumljeno i življeno. Boje eseja brani B. Koprivica kao neprikosnoveni sanjar i podstrekač mašte, a u stopu ga prati zbirka nadahnutih lirskih zapisa D. Ramadanski, koja suvereno dokazuje bogatstvo eseja kao bezobalne forme u koju staju sugestivne reči, pokretačke misli i raskošno senzibilan pogled na svet. I pored toga što je autobiografska motivacija jasno prisutna u svim ovim knjigama, pripovedanje o detinjstvu i odrastanju nije svedeno na ispovedanje, već dozvoljava ulazak teksta u žanrovske prostore proze.


Milivoje PAVLOVIĆ (Beograd)

1. "CRNjANSKI - BIOGRAFIJA JEDNOG OSEĆANjA" Milo Lompar ("Pravoslavna reč")

2. "100 MOJIH PORTRETA", Matija Bećković (Kompanija "Novosti")

3. "STIH I PAMĆENjE", Aleksandar Jovanović ("Službeni glasnik")

4. "DRŽAVNA ŽIVOTINjA", Slađana Ilić (Gradska biblioteka Lajkovca)

5. "PRISTANIŠTE", Milan Todorov ("Adverto")

Delo M. Lompara je do sada najpotpunija knjiga o Crnjanskom; veliki pesnik i romansijer u njoj se tretira kao moderan klasik, s posebnim položajem u nasleđu i vremenu. Portreti pretežno mrtvih prijatelja sadrže sve odlike poezije M. Bećkovića, ali i njegovih multižanrovskih tekstova: lakoreko, sveže, zgusnuto, samoironično, lucidno. A. Jovanović razmatra poeziju i poetiku Milosava Tešića, jednog od najvećih savremenih srpskih pesnika - dobitnika ove nagrade pre desetak godina. Stvaraoca prepoznatljivog po izuzetnom osećanju za lingvističke suptilnosti. S. Ilić se bavila stilsko-retoričkim aspektima priča Radovana Belog Markovića i putevima kojima u njih ulaze elementi političkog diskursa. Složeno teorijsko pitanje (kako se "istina sveta" suočava sa s "istinom književnog teksta") ovde je analizovano premijerno i ubedljivo. M. Todorov u romanu i samim naslovom sažima atmosferu, osećanja i položaj tradicijskih gubitnika u izmenjenoj geografiji.


Časlav NIKOLIĆ (Kragujevac)

1. AVE MARIA, Dragan Bošković (autorsko izdanje)

2. "CRNjANSKI - BIOGRAFIJA JEDNOG OSEĆANjA", Milo Lompar ("Pravoslavna reč")

3. "VENAC ZA OCA", Vesna Kapor (SKZ)

4. "IZA ZAPALjENE ŠUME", Zvonko Karanović (LOM)

5. "GIBRALTAR", Saša Jelenković (Kulturni centar Novog Sada)

Možda tek sanjana poetika tepanja i nežnosti naseljava misao i stihove D. Boškovića. Poetika pesama koje su lepe, jer su postale nevidljive. Temeljno i stilski autentična monografija M. Lompara ostvaruje dvostruki učinak: snažno proširuje naše saznanje o Crnjanskom i ocrtava dramatične književne, ideološke vektore njegove epohe. Poetički heterogena zbirka V. Kapor je kolaž postupaka i stilskih tonova: venac biografija, enciklopedija postupaka i bića, dnevnik, album slika sa putovanja... Autopoetički glas poezije Z. Karanovića artikuliše nepokolebljiv poetički etos: otpor sentimentalnosti, oveštalom lirizmu, temama "preko kojih pretrčavaju senke". U pesmama S. Jelenkovića sve se, što je već svojstveno njegovom pesništvu, rasipa i nestaje. Kada bi se, u svom lutanju i padanju u sebe, subjekt mogao zaustaviti, video bi, kao u nekom starom snu, da ga nema i ima, da je tu i da je tamo.

Mile TASIĆ (Subotica)

1. "KAKO UPOKOJITI IGRU", Boško Suvajdžić (KOV)

2. "100 MOJIH PORTRETA", Matija Bećković (Kompanija "Novosti")

3. "NIZVODNO", Đorđe D. Sibinović ("Agora")

4. "KNjIGA O LUBARDI", Milo Lompar (SKZ)

5. "ŠTA MI JE OVO TREBALO", Emir Kusturica ("Vukotić medija")

Kao retko ko B. Suvajdžić novom knjigom uspeva da prepliće tradiciju sa modernim u savremenoj srpskoj književnosti kroz originalne eseje. Uspostavlja igru nudeći novu melodiju i vrednosnu matricu. Knjiga M. Bećkovića zaslužila je da se nađe u literarnom muzeju naše bogate poetike. Čini se da pesnik biva sve mlađi udarajući sve žešće u emotivni gard čitaoca, utiskujući nezaborav pažljivo izvaganih reči. Đ. D. Sibinović pažljivo i drsko prati sudbinu porodica i pojedinaca nabujalim ritmom, otkrivajući i onu animalističku stranu koja počesto i sudbinski presuđuje u životima glavnih junaka. Na sebi svojstven, analitičan i temeljan način M. Lompar nam daje vrednu, istinitu, životnu priču umetnika vodeći nas uz seriozno odabrane reprodukcije. Svaki umetnički poduhvat E. Kusturice se izdiže kao vredan i nezaobilazan. Kroz zanimljive i često anegdotske priče ovoga puta vodi čitaoca kroz "prostor i vreme" koje je njemu prepoznatljivo, pa se knjiga u dahu čita.