Prošlu godinu obeležila su neobična i jedinstvena ostvarenja afirmisanih i slavom ovenčanih pisaca, ali i autora mlađih generacija, ističe Viktor Škorić.


JASMINA TONIĆ (BEOGRAD):


1. "VEČITO SADA", Tomislav Marinković ("Arhipelag")

2. "KLUPKO", Gojko Đogo ("Pravoslavna reč")

3. "ODUSTAJANjE", Jelena Lengold ("Arhipelag")

4. "STIH I PAMĆENjE", Aleksandar Jovanović ("Službeni glasnik")

5. "CRNjANSKI - BIOGRAFIJA JEDNOG SEĆANjA", Milo Lompar ("Pravoslavna reč")


Pesnička knjiga T. Marinković je zasnovana na izrazitoj liričnosti i osobenom pesničkom izrazu, u kojem svakodnevno iskustvo postaje osnova za prizivanje nedokučivog sveta pesničkog bića. Kroz nastojanje da se otkrije suštinsko, preko empirijskih detalja i oslanjanja na folklorno i mitološko, pesnička knjiga G. Đoga donosi prečišćen pogled na svet i život, proistekao iz zrelog stvaralačkog i životnog doba autora. Roman J. Legold, kroz sažimanje životnih iskustava glavne junakinje i njene porodice, predstavlja ostvarenje iskusnog pripovedača koji znalački čitaocu predočava važan poetički momenat zasnovan na suštinskoj analizi unutarnjeg sveta junaka. Studija A. Jovanovića o poeziji jednog od najznačajnijih savremenih pesnika Milosava Tešića, kroz tumačenje njegovih značajnih zbirki i interpretaciju pojedinih pesama, sasvim sigurno predstavlja odličan uvod u čitanje i proučavanje poezije ovog autora. Monografija M. Lompara daje značajan uvid u životnu putanju jednog od najvećih srpskih pisaca 20. veka, kao i njegov položaj u srpskoj kulturi.

Jasmina TonićDANICA ANDREJEVIĆ (BEOGRAD):


1. "ODUSTAJANjE", Jelena Lengold ("Arhipelag")

2. "KOVČEG KOMEDIJANT", Predrag Marković ("Solaris")

3. "GODINE VRANA", Siniša Kovačević ("Vukotić media")

4. "VENAC ZA OCA", Vesna Kapor (SKZ)

5. "PISMA SA DVOSTRUKIM DNOM", Milivoje Pavlović (Zavod za udžbenike, "Službeni glasnik")


Danica Andrejević


J. Lengold daje nekonvencionalnu estetički snažnu povest o odrastanju, doticajima bića i sveta, o važnosti velikih događaja koji određuju čoveka, ali i o malim stvarima koje ga zauvek menjaju. P. Marković daje ironično-kritičku parabolu naše istorije. Kovčeg u kome je autor, ali i cela Srbija, luta vremenom i prostorom sa svojim blagom i svojim moštima. Romaneskna drama S. Kovačevića ima sjajnu fabulu. Likovi porodice Rajić emaniraju ljudsku sudbinu na srpskim prostorima i naše male i velike pogibije od pre jednog veka. Narativna rukovet V. Kapor, svedene forme i oneobičajenog jezika, posvećena je ocu kao literarnom čistilištu autorke, pri čemu su privatna i nacionalna istorija ukrštene s problematičnom stvarnošću. U knjizi M. Pavlovića saznajemo društveni, ideološki i misaoni kontekst dela života i rada Dobrice Ćosića sa studioznom duplom ekspozicijom dokumentarnosti i njene projekcije na srpsku istoriju i kulturu.

PROČITAJTE I:NAGRADA "MEŠA SELIMOVIĆ": U stalnoj potrazi za ljubavlju


VIKTOR ŠKORIĆ (NOVO MILEŠEVO):


1. "U VATRI SE BOG ODMARA", Alek Vukadinović ("Konras")

2. "VENAC ZA OCA", Vesna Kapor (SKZ)

3. "BEOGRADSKI TRIO", Goran Marković ("Laguna")

4. "DOBA HEROJA", Zoran Paunović ("Geopoetika")

5. "PRELEST", Filip Grbić ("Vulkan")


Viktor Škorić


Knjiga A. Vukadinovića sadrži kvintesenciju pesnikovog celokupnog stvaralaštva i svojim odmerenim i unisonim tonom na najbolji način iskazuje pesnikov put do prepoznavanja sopstva. U najzanimljivije knjige spada i roman G. Markovića, koji se poziva na klasike svetske književnosti, ali takođe predstavlja autentičan glas Beograda u simfoniji svetskih literarnih čvorišta. Sa sličnom okrenutošću drugim kulturama, ovoga puta ka stranoj rok muzici, knjiga Z. Paunovića sumira i proširuje njegova višegodišnja istraživanja u ličnostima koje su obeležile, možda, i poslednje "doba heroja". Glavni junak romana mladog F. Grbića okrenut je individualizmu, ali je herojska pobeda na kraju ipak upitna. Pisac je stvorio upečatljive likove koji se pesimistički bore protiv duhovne pustoši oko sebe i donekle u sebi. Lirski senzibilitet, ispovesti junaka i junakinja, koje takođe nastaju na tragu pustoši, doprinose prepoznavanju tehničkog majstorstva s literarne, ali i osećaju empatije s ljudske strane u knjizi V. Kapor.


MILOŠ PETKOVIĆ (ZAJEČAR):


1. "BOGZNA" Laslo Blašković ("Ahipelag")

2. "RUBOVI", Petar Miloradović (Kulturni centar Novog Sada)

3. "BIĆE SVE U REDU", Zoran Pešić Sigma ("Medivest KT")

4. "PESME I DRUGI OŽILjCI", Đorđe Despić (Kulturni centar Novog Sada)

5. "A BRISEL SE DA PREHODATI LAKO", Nenad Šaponja ("Sajnos")


Miloš Petković


Znalački komponovana, jezički dovedena gotovo do savršenstva, knjiga L. Blaškovića obiluje dugim pesmama / poemama koje govore o nemirima modernog bivstvovanja. U knjizi P. Miloradovića stihovi su spona i mesto ukrštanja prošlog, sadašnjeg i budućeg vremena. Ta tačka u kojoj se stvari dodiruju a nisu spojene tvori rubove koji na metaforičan način spajaju odvojeno. Knjiga Z. P. Sigme na autentičan način oslikava kako se poezija suočava sa paradoksima modernog života i svim dualitetima koje on nudi. Kad zagrebete pod turobnu ljušturu ove poetike, očekuju vas nežnost, ljubav i neumorni pokušaj spoznaje o prolaznosti. Zbirka Đ. Despića je još jedna potvrda da pesnik koji se osloni na sopstveni jezik i njegovu moć, koji se oslanja na sopstvenu promisao, donosi jedno suptilno, poetsko putovanje, koje dubokim promišljanjem odvodi čitaoca na granicu racionalnog i iracionalnog. Nizom zapisa koji obuhvataju više meridijana, N. Šaponja bez predrasuda ulazi u svakodnevice lokalnog življenja i na sebi svojstven, poetski način prikazuje različitost umnog i nerazumnog, erotičnog i ubilačkog.