JEDAN od najčešće korišćenih motiva kroz istoriju umetnosti - krst, nalazi se u osnovi svih radova koji će u utorak uveče biti predstavljeni u Kući legata u Knez Mihailovoj ulici, na izložbi "Mentalni kvadranti". Autor ove postavke, ali i njen učesnik je slikar i vajar Rade Marković.

- Krst i u likovnom i u fizičkom smislu deli prostor na četiri dela (kvadranta), a kao simbol može biti simbol razdvajanja i, potpuno suprotno, simbol spajanja - ističe Marković, obrazlažući koncepciju ove izložbe. - Takođe, ako krst uvedemo u polje mentalnog, možemo reći da se i mentalni prostor deli na polja ili kvadrante. Polazeći od ove kontroverznosti samog simbola, izložbom "Mentalni kvadranti" želim da kroz rad nekoliko umetnika, podeljenih u četiri sekcije, pokažem vrlo različito tretiranje ovog motiva.

Pročitajte još - Vrhunci pop arta u „Kući legata“

Umetnici čiji će radovi biti prikazani na ovoj izložbi raspeće i krst su koristili u nekoliko formi. Neki, poput Milije Nešića i Sanje Sremac, pomoću njih izražavaju svoju političku ili angažovanu umetnost, s druge strane, Radomir Stančić, Balša Rajčević i Boško Atanacković ovim simbolima uspostavljaju svoj odnos prema istoriji umetnosti i estetskim formama. S pozicija arhetipskog poimanja sveta i religije sirove umetnosti, krstom se služe Dragiša Stanisavljević, Milan Stanisavljević i Ivana Stanisavljević, a Dragan Jovićević Macola to čini kao autentični autodidakt. Poseban segment čine radovi koji krst tumače sa stanovišta popularne kulture (Đorđe Aralica), dok Nenad Glišić u svom delu koristi savremene medije.

- Sve zajedno, izložba bi trebalo da da širu sliku društva u njegovoj komplesnosti i različitosti - zaključuje Rade Marković.

Dragan Jovićević Macola

AUTORI

SVOJA dela na temu krsta izložće 12 autora. To su Balša Raičević, Boško Atanacković, Dragan Jovićević Macola, Dragiša Stanisavljević, Ivana Stanisavljević Negić, Đorđe Aralica, Milija Nešić, Milan Stanisavljević, Radomir Stančić, Sanja Sremac, Nenad Glišić i Rade Marković.