IAKO izgleda da je prelazak trase auto-puta E80 ka Bugarskoj preko ranohrišćanske bazilike u Kladenčištu neizbežan, pošto je dozvolu za to dao Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, protiv ovog čina reagovao je čak i patrijarh srpski Irinej.

U svom saopštenju patrijarh izražava zabrinutost zbog planiranog zatrpavanja temelja bazilike blizu Bele Palanke radi gradnje novog auto-puta Koridora 10 prema Bugarskoj.

- Ova ranohrišćanska svetinja otkrivena je pre tri godine i svedoči o kontinuitetu hrišćanske vere na ovim prostorima - navodi patrijarh. - Dakle, reč je o važnom i izuzetno značajnom arheološkom lokalitetu i stoga osećamo obavezu i odgovornost da ukažemo na činjenicu da je zatrpavanje ostataka ove bazilike neprihvatljivo i molimo nadležne da što pre pronađu alternativno rešenje kojim bi se konzervirani ostaci bazilike adekvatno zaštitili i sačuvali, a ne da se pokriju asfaltom, čime bi bila naneta ogromna šteta našem duhovnom i kulturnom nasleđu.

Na odluku Republičkog zavoda reagovalo je Srpsko arheološko društvo zatraživši od Ministarstva kulture, premijera i predsednika da reaguju protiv toga.

- Spomenici kulture svedoče o tome da Srbija nije bila "pusto polje" u dalekoj prošlosti, pa ne bi trebalo da bude ni sada. Cena izmeštanja auto-puta ili bazilike na neko drugo mesto, koliko god da iznosi, mala je u odnosu na dugoročnu korist od turističke eksploatacije ovog objekta - ističu arheolozi.

Salve optužbi slivaju se na Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, koji je ovu odluku doneo. U ovoj ustanovi nam je rečeno da je sve urađeno po zakonu, a da nisu mogli da postupe drugačije, jer niški zavod za zaštitu spomenika kulture nije pokrenuo inicijativu da se ostaci bazilike stave pod prethodnu zaštitu, kako bi se u naredne tri godine proglasili za kulturno dobro.

Pomoćnik direktora RZ Ivana Ranković podseća da je niški zavod imao zakonsku obavezu, ukoliko smatra da otkopana građevina ima spomeničku vrednost, da je evidentira. Za to su imali tri godine.

U niškom zavodu, međutim, kažu da od početka nije bilo razjašnjeno šta je čija nadležnost i da je između dve ustanove zaštite o tome vođena duga prepiska.

- Uradili smo sve u skladu sa zakonom. Greške nije bilo - kaže Elena Vasić Perović, direktorka niškog Zavoda. - Neka u RZ pokažu papire da smo pogrešili. Radovi na izgradnji auto-puta su obustavljeni 2013. zahvaljujući našoj inicijativi. Tada nas je Republički zavod podržao.

Naša sagovornica smatra da Republički zavod radi protiv struke, nauke i razuma:

- Niški zavod je odmah doneo rešenje o obustavi radova na izgradnji auto-puta i predložio arheološka iskopavanja. Zabrana radova je stavljena da bi se donelo rešenje o zaštiti. Uprkos tome, Republički zavod 2013. godine donosi odluku da se bazilika pokrije sa dva metara peska i da preko nje pređe auto-put. Niški zavod je tražio da se trasa auto-puta izmesti ili da se bazilika preseli na drugo mesto. Razišli smo se u zahtevima i investitor je to iskoristio. Ali, ništa još nije gotovo. Odluka Republičkog zavoda ne znači da je ispravna i da je u skladu sa zakonom. Pravdu ćemo potražiti na sudu - obećava Elena Vasić Perović.

Bazilika u Kladenčištu jedini je objekat iz petog veka koji je u potpunosti istražen. Utvrđeno je da je to izuzetan arheološki nalaz - jedinstven na ovim prostorima. Bazilika je bila važan religijski centar ranog hrišćanstva. Reč je o kompleksu koji je korišćen za hodočašća.

MINISTARSTVO: UOBIČAJNA PRAKSA

U MINISTARSTVU kulture smatraju da je Republički zavod postupio po zakonu, a da je zatrpavanje konzerviranih, konsolidovanih, zaštićenih i dokumentovanih arheoloških lokaliteta uobičajena praksa i u svetu i kod nas.

- Republički zavod, kao relevantna stručna institucija, procenio je da je to konzervatorski tretman koji je adekvatan u ovom slučaju - navodi se u saopštenju Ministarstva kulture. - Po osnovu žalbe "Koridora Srbije", u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i Zakonom o opštem upravnom postupku, Zavod je doneo rešenje o utvrđivanju mera tehničke zaštite za konzervaciju arheološkog lokaliteta Kladenčište na trasi auto-puta. Time je dozvoljena konzervacija, konsolidacija, zaštita i zatrpavanje ovog arheološkog lokaliteta. Lokalitet je u potpunosti istražen i detaljno dokumentovan u skladu sa konzervatorskim principima.