PODUHVAT beogradskog advokata Svetozara N. Jovanovića koji je 2000. godine u zavičajnom Lutovu, u Crnoj Gori, u kamen uklesao 128 imena poginulih Lutovaca, od 17. veka do NATO bombardovanja 1999, opisao je Dragan Lakićević u dnevniku-romanu "Sabor poginulih", u izdanju Književne zadruge Srpskog narodnog vijeća iz Podgorice.

Pisac i njegov junak, kako beleži Branislav Matić u predgovoru, sreli su se 2009. u Beogradu, kada je Jovanović predao Lakićeviću deo dnevnika o svom neobičnom delu.

- Tekstovi iz njegovih dnevnika pisani su u ovoj knjizi kurzivom, da se odvoje od onoga što sam naknadno dodao i nadgradio. Kada mi je doneo svoje dnevnike i fotografije svoje velike ploče, svog spomenika, hteo sam o tome da napišem jednu priču za časopis "Nacionalna revija Srbija", ali činilo mi se da je ta ploča i ta priča mnogo veća od jednog članka za novine - rekao je Lakićević, prilikom predstavljanja knjige u prostorijama Srpske književne zadruge.

Ovaj "letopis u kamenu", kao spoj faktografskog i fikcionog, po rečima Zorane Opačić, nastao je iz najdubljeg ljudskog poriva, potrebe da se obeleži sopstveno postojanje, iz žudnje za trajanjem, a Lakićević je svedočenje o poduhvatu pojedinca pretočio u univerzalnu priču.

-Spomenik bez ove knjige bio bi samo pola posla. Sad je celina: spomenik postojano, nepomično, traje na Posječenom katunu a "Sabor poginulih" ide od ruke do ruke, te pronosi kazivanje o njima - rekao je Jovanović, koji je u iskošenu stenu, okrenutu nebu, uklesao 1.328 slova, a čekić kojim je desetak meseci urezivao slova u kamenu, i koji je na kraju prepukao, poklonio piscu knjige.