ZA autore i saradnike Srpske enciklopedije u Matici srpskoj u Novom Sadu nema odmora. Drugi tom Enciklopedije koji obuhvata odrednice sa početnim slovom „v“ imaće oko 1.000 stranica i biće završen do kraja ovog meseca, kako bi u štampu „otišao“ u septembru.

Predsednik Matice srpske profesor Dragan Stanić kaže da je zadovoljan tempom kojim se „rađa“ ovo kapitalno delo od nacionalnog značaja.

- U drugim evropskim državama nacionalne enciklopedije rade veliki instituti, a mi imamo ekipu od svega šestoro ljudi, zaposlenih u Matici, 800 autora-saradnika i 24 člana Uređivačkog odbora - ističe Stanić.

Enciklopedija je zajednički poduhvat Matice, SANU i Zavoda za udžbenike. Inicijativa da Srbija poput ostalih naprednih evropskih naroda priredi svoju nacionalnu legitimaciju, potekla je još 1990. godine.

Izrada je mogla da započne tek 2006. godine pošto je prethodno usvojen Zakon o Srpskoj enciklopediji. Godine 2010. i 2011. objavljene su dve knjige na ukupno 1.450 stranica koje sadrže pojmove sa početnim slovima „a“ i „b“.

- Ovih dana uporedo pripremamo i knjigu pojmova na „g“ i „d“, ali je jasno da Enciklopedija zbog izuzetnog obima neće biti završena do 2020. godine kao što smo se prvobitno nadali - kaže Stanić.

Srpska enciklopedija opšteg tipa imaće deset tomova (dvadeset knjiga) i sadržaće blizu 40.000 odrednica na oko 13.000 stranica. Ona će obuhvatiti sve vrste znanja od značaja za opstanak i istorijsku sudbinu srpskog naroda.