SRPSKI jezik je vrsta nacionalnog poseda koji treba obrađivati, ograđivati i braniti - kaže za "Novosti" Milorad Simić, lingvista i autor informatičkog zdanja srpskoga jezika, koji je u vidu javnog servisa, pod znakom Srpske digitalne biblioteke, na adresi .srpskijezik.com, kako kaže, u dogovoru sa porodicom, a po običaju srpskih dobrotvora, stavio na besplatno korišćenje srpskom narodu.

Ovog digitalnog projekta, u izdanju "Srbosofta", ne bi se postideli ni najveći narodi sveta.

- Zasad u najsavremenijoj informatičkoj tehnologiji, u tehnologiji "oblaka", dostupnoj sa svih operativnih sistema i svih uređaja koji imaju izlaz na internet, moguće je koristiti korektor RAS sa 3.250.000 oblika reči, konvertor za preslovljavanje, najpotpuniji Pravopisni rečnik srpskoga jezika i Rečnik srpskog jezika, koji sadrži neprocenjivo leksičko, jezičko i kulturno blago. To je enciklopedija o srpskom narodu za protekla dva veka, rečnik stranih i manje poznatih reči, rečnik sinonima, istorijat srpske pravopisne prakse i naš most između 19. i 21. veka - kaže Simić, dugogodišnji saradnik Instituta za srpski jezik SANU.

U zidanju "informatičkog Skadra na Bojani", kamen temeljac Simićevog informatičko-jezičkog rada bio je program RAS za podelu reči na slogove, već dve decenije standard za digitalnu obradu srpskog teksta.

- A za njim su po nevidljivom planu, kamen po kamen, doziđivani drugi programi: korektor od 2.300.000 reči, konvertor, zatim digitalizovana rečnička vertikala od 12. do 21. veka: "Rječnik iz književnih starina srpskih" Đure Daničića, Vukov "Srpski rječnik" i "Rječnik srpskog jezika" od 307.000 reči i preko 11.000.000 pretraživih oblika reči (sastavljen od 18 tomova Rečnika SANU i tri toma Rečnika Matice srpske); i na kraju Pravopisni rečnik srpskoga jezika, kritičko izdanje srpskih pravopisa od 1960. do 2010. godine... Radeći marljivo i istrajno, u vreme nesigurno, u vreme smutnje i sumnje i opšteg rasula, nisam ni primetio da je prošlo punih 20 godina - objašnjava Simić.

Svi registrovani korisnici mogu pretraživati odrednice u navedenim rečnicima i koristiti funkcije Programskog paketa RAS, do 5.400 slovnih znakova pri jednoj poseti.

Autor za naš list objašnjava da je sve počelo kada je 1972. godine ušao u Institut za srpski jezik SANU, "najbolju radnu, filološku i leksikografsku školu, u kojoj se svi ćorci u znanju vrlo brzo otkriju i sva mladalačka naduvenost i gordost namah splasne".

- Administrativni sekretar, Valjevac koji me primio u Institut - sa crnim navlačcima na rukavima - pobožno je i svečano rekao: "Sinovče, dobro došao u Institut za srpski jezik. Nadam se da je ovo srećan dan i za tebe i za Institut. Potrudi se, kad budeš pošao iz Instituta, da ga ostaviš u boljem stanju od ovog u kome si ga zatekao." A kad su računari ušli u izdavačke kuće i kad su me događaji i ljudi "ubacili u šaržer", vrlo brzo sam sebi postavio radni zadatak: uraditi softverski paket za srpski jezik, koji bi olakšao pripremu teksta za štampu i spasio srpski jezik od erozije i rasipanja, a zatim preko novih tehnologija učiniti paket dostupnim svim Srbima u svetu - kaže Simić.

FONDACIJA

- DRUGE programe u ovaj servis dodavaćemo prema finansijskim mogućnostima. Sada je na redu osnivanje fondacije "Milodar za srpski jezik", koja će od prodatog softvera preko "Srbosofta" prikupljati sredstva za održavanje besplatnog servisa na internetu i za finansiranje novih besplatnih programa za taj servis, kao i sredstva neophodna za širenje opšte jezičke i informatičke kulture - kaže Simić.