Oštar, čitak, pitak, ubedljiv i istovremeno neobičan roman koji ima dva kraja, a pisan je u dva književna „ključa“, stvarnosne i postmodernističke proze. Ovo je na promociji u sredu rečeno za „Svlačenje duše“ Milomira Kragovića, u izdanju „Prosvete“.

Prema rečima Srbe Ignjatovića roman počinje „raspravom“ autora sa junakinjom iz „Bumeranga“, koja u ovom delu postaje narator sa zabave novokomponovanih bogataša i skorojevića. A završava se veleobrtom u kojem se pisac suočava sa komšijom, majstorom koji i sam hoće da postane pisac, pa organizuje svečano otvaranje pisaćeg stola uz prinošenje ovčetine na trpezu.

Autor se, po mišljenju Bratislava Milanovića, vešto poigrava sa stvarnošću i imaginacijom dajući oštru satiričnu sliku naše stvarnosti. Roman predstavlja neku vrstu nove verzije „Ivkove slave“, koja je evoluirala i evo do čega nas je dovela, rekao je Adam Puslojić, ukazao na veoma vešte dijaloge i zaključio: „Kragović je izmislio priču o nestvarnoj Srbiji“.