PRIBOJ - U Zavičajnom muzeju Priboja od osnivanja nisu imali duže i bogatije arheološko leto. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, namenjenih javnim radovima, iskopavanja su počeli u aprilu, već su na trećoj lokaciji i radiće - do snega.
Pored ulaza u Dom zdravlja u Priboju, na levoj obali Lima, privodi se kraju uređenje arheo-parka, sa 28 kamenih nadgrobnika. Ova muzejska postavka pod vedrim nebom će, posle konzervacije, uz klupe i pano, biti mesto za časove istorije - o nastanku Priboja.
Na lokaciji Crkvina u Pobrežju sačuvano je, prema rečima Sava Derikonjića, arheologa i direktora Zavičajnog muzeja, samo 16 ari od gotovo tri hektara nekropole osnivača Priboja. Prilikom gradnje "Poliestera", Doma zdravlja i bolnice, razbijeni su kameni spomenici i bačeni u temelje, grobovi gurnuti buldožerom u Lim. Tek 1982. godine zavod iz Kraljeva uspeo je da zaštiti deo nekropole koja je bila u šiblju i pravo smetlište grada.
- Istraživanje nekropole je deo projekta na uređenju srednjovekovnog grada Jagat, u čijoj su tvrđavi temelji današnjeg Priboja - ističe Savo Derikonjić. - Nadgrobnici teški od jedne do četiri i po tone, potiču iz perioda od 14. do 17. veka. Kamen je iz majdana udaljenog 500 metara, na većini su ukrasi u obliku krsta. Ovde su se sahranjivali osnivači grada, lako su uočljive porodične celine sa spomenicima uticajnih i bogatih, kao i mesta za sahranu novorođenčadi i nekrštenih.
Na Malom biću, na koti 927, koja se uzdiže iznad grada, nalazi se utvrđenje Jagat, jedan od devet srednjovekovnih gradova u Limskoj dolini na samo 50 kilometara vazdušne linije. Jagat se prvi put pominje 1448. godine i tvrđava je u slučaju ratnih opasnosti bila pribežište za stanovništo nižeg urbanog grada, pribijenog uz brda.
- Prvi put je od rastinja iskrčena polovina tvrđave koja se prostire na četiri hektara. Tvrđava ima trougaonu osnovu, ostaci zidova visoki su 2,5 metara, jasno se raspoznaju obrušene odbrambene kule. U gornjem gradu, što je specifičnost, tvrđava je imala dva bunara pitke izvorske vode i dugo je mogla da odoleva opsadama - naglašava Derikonjić.

RUDNIK JARMOVAC
U NASELJU Jarmovac, na periferiji Priboja, nastavljeno je istraživanje groblja najstarijih rudara, a uskoro će se silaziti i u rudarska okna u Jarmovačkom potoku. Derikonjić tvrdi da se najmanje pre 5.500 godina u rudniku Jarmovac eksploatisala ruda bakra i topila u Kaluđerskom polju.