SEKRETARIJAT za zaštitu životne sredine raspisao je javni tender za usluge monitoringa zagađenja vazduha i nivoa radioaktivnosti. Izabrana firma pratiće zagađenost na nekoliko mernih stanica, a, kada je reč o zračenju, meriće se stepen radijacije materija.

Ova praćenja sprovode se u okviru lokalne mreže mernih stanica i praćenja kvaliteta vazduha.

- Obavljaće se merenja nivoa zagađujućih materija u naseljenim područjima, kao i u industrijskom delu. Takođe, meriće se i zagađenje na najprometnijim saobraćajnicama - stoji u programu kontrole.

Pročitajte još - ALARMANTNO ZAGAĐENjE VAZDUHA: Čak pola godine dišemo otrove!

Osim uzroka zagađenja i lokacija na kojima ga ima najviše, pratiće se i uticaj zagađenja na zdravlje ljudi. Tretiraće se zagađenost vazduha, vode za piće, kao i padavina.

Podaci sa merenja u prethodnom periodu pokazali su da je Beograd među najzagađenijim gradovima Evrope. Čak su i Ujedinjene nacije u svom izveštaju u junu upozorile da je zagađenost jedan od bitnih faktora skraćenja životnog veka, kao i da Beograđani dišu veoma zagađen vazduh poput stanovnika drugih velikih gradova zapadnog Balkana.